ปันโปร PUNPRO ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ครบเครื่องเรื่องโปร โปรร้อนๆ โปรแรงๆ โปรonline เพราะช้อปทั้งที ต้องเอาให้คุ้ม!!
ปันโปร PUNPRO ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น
หน้าแรก > ร่วมทีมกับเรา

top of mind

จะดีแค่ไหนถ้าคุณมีเพื่อนที่รู้ใจคอยบอกเรื่องราว และโปรโมชั่นดีดีก่อนใคร

“ปันโปร เพจโปรโมชั่นเจ้าแรกในไทยที่ไปคัดสรรโปรให้คุณถึงที่ ส่องมากับตา และสัมผัสมากับมือ” จนต้องกวักมือชวนกันมาซื้อ เพราะเรื่องดีๆ เราอยากแชร์ ปันโปร เริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนเล็กๆ ที่ชอบแชร์โปรโมชั่นต่างๆ ให้กัน และกลายเป็นที่สนใจ จนตอนนี้เรามีเพื่อนๆ เพิ่มขึ้น และกลายเป็นเพจปันโปรที่ทุกคนรู้จักในทุกวันนี้ มาเป็นเพื่อนกับเรา เพื่อร่วมก๊วนและแชร์โปรโมชั่นดีๆ ร่วมกัน “ปันโปร” เพจโปรโมชั่นที่รู้เร็ว รู้จริง จริงใจ เหมือนเพื่อนคุณ ที่ไหนมีโปร ที่นั่นมี “ปันโปร” เพราะเรื่องดีๆ มีไว้แชร์

รู้จักเรามากขึ้น


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครทั้งหมดของ บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด

ปันโปรเปิดรับเพื่อนร่วมทีมจำนวนมากในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ สนใจร่วมทีมกับเราส่ง Resume / CV และ Portfolio มาที่ [email protected] ระบุสมัครงานตำแหน่ง ที่ต้องการสมัคร

 1. แปะ Link facebook ของคุณมาหน่อย เราอยากรู้จักคุณให้มากขึ้น และเปิด Public ให้เราหน่อยค่ะ
 2. ระบุตำแหน่งพร้อมเงินเดือนที่ต้องการ
 3. บอกจุดแข็ง 3 ข้อของคุณ ที่คิดว่าเหมาะกับตำแหน่งที่สมัคร

Content Manger

รายละเอียดงาน

 • ค้นหาโปรโมชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ และอื่นๆ สำหรับการทำคอนเทนต์
 • บริหารจัดการเวลาลงงานให้เร็ว
 • สร้างทีมและวัฒนธรรมของทีม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในทีม
 • ดูแลคุณภาพของคอนเทนต์และเป้า engagement โดยภาพรวม รวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง engagement ในแต่ละช่องทางของปันโปร ( Facebook, Instagram, Twitter )
 • จัดตารางการถ่ายงานและการลงงาน ทั้งภายในเพจและระหว่างเพจ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทีม เมื่อมีปัญหาเร่งด่วน ในกรณีต่างๆ
 • ดูแลและพัฒนา Flow การทำงานอยู่เสมอ รวมไปถึงกรณีศึกษาต่างๆ
 • Lead การประชุมรวมของฝ่าย content

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะในการเขียน การเล่าเรื่อง เข้าใจการตลาดและโปรโมชั่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในการใช้เฟซบุ๊ก และโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ
 • รู้จักแบรนด์และสินค้าที่หลากหลาย
 • เป็นคนกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดี
Assistant Content Manager

หน้าที่โดยภาพรวม

จัดการและบริหารทีมคอนเทนต์ทุกฝ่าย สร้าง พัฒนา และควบคุมคุณภาพคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงการสร้าง awareness ให้กับปันโปรและดูแล engagement โดยรวมของเพจปันโปร

รายละเอียดงาน

 • ค้นหาโปรโมชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ และอื่นๆ สำหรับการทำคอนเทนต์
 • บริหารจัดการเวลาลงงานให้เร็ว พรูพรีดงานทั้งหมด
 • สร้างทีมและวัฒนธรรมของทีม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในทีม
 • ดูแลคุณภาพของคอนเทนต์และเป้า engagement โดยภาพรวม รวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง engagement ในแต่ละช่องทางของปันโปร ( Facebook, Instagram, Twitter )
 • จัดตารางการถ่ายงานและการลงงาน ทั้งภายในเพจและระหว่างเพจ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทีม เมื่อมีปัญหาเร่งด่วน ในกรณีต่างๆ
 • ดูแลและพัฒนา Flow การทำงานอยู่เสมอ รวมไปถึงกรณีศึกษาต่างๆ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานในด้าน content/ copy writer / social online อย่างน้อย 3- 5 ปี ในธุรกิจ digital agency/ online media start up)
 • ประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการเขียน การเล่าเรื่อง เข้าใจการตลาดและโปรโมชั่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในการใช้เฟซบุ๊ก และโซเชียลมีเดียอื่นๆ
 • รู้จักแบรนด์และสินค้าที่หลากหลาย
 • เป็นคนกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดี
Senior Content Writer

รายละเอียดงาน

 • ค้นคว้าข้อมูลสำหรับการทำคอนเทนต์ต่างๆ ในด้านเว็บไซต์ เช่น ไลฟ์สไตล์ โปรโมชั่น หรือสินค้าอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการเวลาลงงานได้รวดเร็ว ได้จำนวนและหมวดหมู่ครบถ้วนตามที่กำหนด
 • สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ได้อย่างเป็นระบบ
 • ดูแลคุณภาพของคอนเทนต์ในด้านความถูกต้องและการลงให้ตรงต่อเวลา และสร้างเอ็นเกจเม้นท์ให้เพิ่มขึ้น
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้น ด้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทีม เมื่อมีปัญหาเร่งด่วน ในกรณีต่างๆ
 • สรุปรายงานผลการทำงาน รีพอทต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
 • Lead การประชุมของทีมเพื่อให้ทำงานในเป้าหมายเดียวกัน
 • มีส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาบุคลากรในทีม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในด้านการสร้างและเขียนเว็บไซต์ออนไลน์
 • มีทักษะในการเขียน การเล่าเรื่องมีไลฟ์สไตล์ที่ชัด และรู้จักแบรนด์สินค้าที่หลากหลายและตามทันกระแส
 • มีทักษะด้านการเขียนและใช้คำไทยได้อย่างถูกต้อง กระชับ สื่อสารตรงประเด็น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิเคราะห์
 • เป็นคนกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม มีทักษะด้านการประสานงาน และมีทัศนคติที่ดี
 • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้าน SEO และ Website จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Mobile Developer (React Native)

รายละเอียดงาน

 • ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและพัฒนาระบบ Mobile Application
 • มีทักษะ React Native, React JS, Javascript
 • ออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน Cloud Platform

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรมมิ่งอย่างน้อย 1 ภาษา
 • มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก
Software Engineering (iOS)

รายละเอียดงาน

 • พัฒนา Application บนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift
 • ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและพัฒนาระบบ Mobile Application
 • ออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน Cloud Platform

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษา Swift ได้เป็นอย่างดี
 • การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก
Software Engineering (Android)

รายละเอียดงาน

 • พัฒนา Application บนระบบ Android ด้วยภาษา Kotlin
 • ทำงานร่วมกับทีมในการออกแบบและพัฒนาระบบ Mobile Application
 • ออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน Cloud Platform

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษา Kotlin ได้เป็นอย่างดี
 • การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก
UX designer

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบ UX สร้าง wireframes หรือ mockups ที่ใช้งานง่าย (intuitive, user-friendly)
 • มองเห็นปัญหาการใช้งานและหาทางแก้แบบเป็นระบบ
 • ออกแบบ UX และสามารถวางแนวทางทดสอบได้ (E.g. AB testing)
 • สามารถนำ feedback มาแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงานได้
 • ประสานงานกับหลากหลายกลุ่มงาน เช่น product owners, developers, marketing หรือ executives
 • ทำงานร่วมกับ UI designers ได้ดี

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ UX อย่างน้อย 2 ปี
 • จบการศึกษาจากสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ software ที่เกี่ยวข้องกับ UX, prototyping เช่น Sketch หรือ Balsamiq
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ UXและสามารถให้เหตุผลรองรับชิ้นงานได้
 • ชอบการทำงานเป็นทีม เปิดรับความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้อื่นได้
 • มีพื้นฐานทางด้าน HTML/CSS และ Javascript (optional)
Accountant

รายละเอียดงาน

 • จัดทำรายละเอียดบัญชีด้านลูกหนี้
 • ออก Invoice ใบแจ้งหนี้ และใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ทำเอกสารวางบิลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามรอบเวลาที่กำหนด
 • ตัดบัญชีลูกหนี้พร้อมจัดทำใบเสร็จรับเงิน
 • ดูแลงานด้านทรัพย์สินของบริษัท ตามขั้นตอนการทำงานของบัญชีสินทรัพย์ทั้งระบบ (บันทึกข้อมูล, อัพเดทข้อมูล, ติดป้ายรายการสินทรัพย์ และอื่นๆ)
 • จัดทำรายงานบัญชีสินทรัพย์และกระทบยอดกับรายการบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • อัพเดทรายการสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในลิสต์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและดูเครดิตลูกค้า
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปวส. -ปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีลูกหนี้หรือบัญชีทั่วไปอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ได้ในระดับดี
 • มีทัศนคติที่ดี ทำงานละเอียด คล่องแคล่ว พร้อมเรียนรู้
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและติดตามงานลูกค้าได้ตรงตามรอบเวลา
Internship Onsite Content

รายละเอียดงาน

 • หาโปรโมชั่นที่น่าสนใจตามห้างสรรพสินค้า หรือ งานต่างๆ เพื่อถ่ายและทำคอนเทนต์ลงเพจ
 • ค้นหาโปรโมชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ และอื่นๆ พร้อมนำเสนอต่อทีมคอนเทนต์
 • มีทักษะในการเขียนแคปชั่นและคอนเทนต์ ให้ดูน่าสนใจ อยู่ในกระแสอยู่เสมอ
 • ถ่ายภาพในแต่ละคอนเทนต์ โดยเผื่อภาพสำหรับใช้บน เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการถ่ายรูปที่ดี
 • เป็นคนกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดี
 • รู้จักสินค้าใหม่ๆ อัพเดตเทรนตลอดเวลา
 • เป็นคนกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดี
Internship Photographer

รายละเอียดงาน

 • สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ดี และ มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาพเล่าเรื่อง
 • ถ่ายภาพ Pack Shot ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตกแต่งภาพ จัดวาง ให้ดูสวยงาม เพื่อนำเสนอ

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการถ่ายรูปที่ดี มีเซ้นส์ในการจัดมุม
 • สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพได้อย่างดี เช่น Photoshop , Illustrator
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถออกนอกได้สถานที่ได้ในบางครั้ง 
Internship Marketing

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานลูกค้า/Partner/Supplier
 • จัดทำเอกสารประกอบทีมการตลาด
 • จัดทำ Content ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารแคมเปญตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานโปรเจคอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารหรือการใช้ภาษา
 • การทำเอกสาร MS Office (Word , Excel , Power point)
 • หากสามารถทำชิ้นงานกราฟฟิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ