สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ จากธนาคารออมสิน ให้ดอกเบี้ยถูก ผ่อนสบาย

avatar writer
โดย : Ying
หมดโปรโมชัน avatar writer2 ส.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566avatar writer603
สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ จากธนาคารออมสิน ให้ดอกเบี้ยถูก ผ่อนสบาย

 

รีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อดอกเบี้ยที่ถูกลง ช่วยให้ผ่อนสบายยิ่งขึ้น

 

บ้านคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายคน การจะเลือกซื้อบ้านเป็นของตัวเองสักหลังต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนรอบคอบที่สุด และสุดท้ายเมื่อเราจัดการทุกอย่างจนเสร็จได้กุญแจบ้านมาครอบครองพร้อมกับหนี้สินอันยิ่งใหญ่แล้ว สิ่งต่อมาที่คนผ่อนบ้านทุกคนจะมองหาก็คือ การรีไฟแนนซ์บ้าน 

 

รีไฟแนนซ์บ้าน คือสิ่งสำคัญที่คนผ่อนบ้านทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี เหตุผลที่การรีไฟแนนซ์บ้านเป็นสิ่งสำคัญเหตุผลก็คือ เพื่อลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ ถ้าให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือหลังจากผ่อนบ้านกับธนาคารเดิมไปแล้ว 1-2 ดอกเบี้ยมักจะถูกปรับสูงขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่เจ้าของบ้านมักจะทำก็คือ การรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ยบ้านให้ต่ำลง ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะเป็นผลดีต่อเจ้าของบ้านแน่นอนเพราะช่วยให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง 

 

 สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์  สินเชื่อจากธนาคารออมสิน
ให้ดอกเบี้ยถูก ผ่อนสบาย ย้ายมาอยู่กับออมสิน ให้คุณสบายตัวมากขึ้น

 


 

สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ ให้ดอกเบี้ยถูก ผ่อนสบาย

 

 

  🏠  ไฮไลท์ของสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ จากธนาคารออมสิน

 

 

 

 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,555 บาท/เดือน (นาน 6 เดือนแรก)
 • ดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนแรก 2.390% ต่อปี

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


 

 

  🏠  อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

 

 

 

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


  

🏠  คุณสมบัติของผู้กู้ 

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 3. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  3.1  กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้3.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (3.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

 

🏠  หลักประกันที่ต้องใช้ 

 

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

🏠  เอกสารประกอบการกู้ยืม 

 

 • พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
   - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
   - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
   - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 5. บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


 

🏠  ระยะเวลาโปรโมชั่น

 

 

 • ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 66 - 15 ต.ค. 66
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน


👉🏻 สมัครขอสินเชื่อคลิก > https://bit.ly/3Q1kr0j

 

 

*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 • avatar writer
  โดย Ying
  ฺ𝘉𝘰𝘰𝘬 • 𝘊𝘰𝘧𝘧𝘦𝘦 • 𝘞𝘢𝘭𝘬𝘪𝘯𝘨 • 𝘍𝘳𝘦𝘦𝘥𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨
แสดงความคิดเห็น