เติมสุข วาดฝัน กับบ้านที่ใช่ ด้วย " สินเชื่อเคหะ " จากธนาคารออมสิน ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน*

avatar writer
โดย : Ying
หมดโปรโมชัน avatar writer14 ก.พ. 2567 - 15 เม.ย. 2567avatar writer175
เติมสุข วาดฝัน กับบ้านที่ใช่ ด้วย " สินเชื่อเคหะ " จากธนาคารออมสิน ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน*

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

ตัวช่วยสานฝัน เติมสุข ให้คนอยากมีบ้าน

🏡

 

 

บ้านขนาดพอดีสัก 1 หลัง ตกแต่งตามสไตล์ที่ชอบ มีพื้นที่เล็กๆ เอาไว้ทำสวนขนาดย่อม เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขแล้ว แต่การจะรอเก็บเงินซื้อบ้านสักหลังอาจจะต้องใช้เวลานับสิบปี คนส่วนใหญ่จึงเลือกวิธีกู้เงินจากธนาคารแทน เพราะเป็นวิธีที่ช่วยสานฝันคนอยากมีบ้านได้เร็วกว่า ซึ่งการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านนั้นจะเรียกว่า สินเชื่อเคหะ บทความนี้ก็อยากจะแนะนำ สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน หนึ่งในธนาคารที่คนไทยคิดถึงเป็นอันดับแรก ๆ 

 

ที่อยากจะแนะนำสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินก็เพราะเค้ามาในคอนเซ็ปต์สุดแสนจะน่ารักว่า “ เติมสุข วาดฝัน กับบ้านที่ใช่ ด้วยสินเชื่อเคหะ ” ซึ่งมีจุดเด่นหลาย ๆ อย่างที่บอกเลยว่าน่าจะถูกใจคนอยากมีบ้านแน่ ๆ เรามาไล่ดูกันทีละอย่างดีกว่าว่าสินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินว่าจะมี รายละเอียด อัตราดอกเบี้ย เอกสารในการยื่นกู้อะไรบ้าง รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้กู้ด้วย

 

 


จุดเด่นของสินเชื่อเคหะ จากธนาคารออมสิน ✨ 

 

 

  ✔️ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.990% ต่อปี (6 เดือนแรก) 
    (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.091% - 5.653% ต่อปี
    คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด) 

  ✔️ ผ่อนล้านละ 3,000 บาท/เดือน (6 เดือนแรก) หลังจากนั้น 7,700 บาท/เดือน 

    (ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 509,000 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี
    โดยใช้อัตราดอกเบี้ยกรณีทำประกัน สำหรับลูกค้าทั่วไป วงเงินสินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท)

  ✔️ สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* ตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาท
    (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

 


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ กรณีซื้อ / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม ✨

 

 

ตารางดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้กู้ไม่ได้ทำงานในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU (แพทย์, อัยการ, ตุลาการ, นักบิน, วิศวกร, อาจารย์มหาวิทยาลัย, ผู้สอบบัญชี)  ซึ่งผู้ที่ทำงานอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOU สามารถดูอัตราดอกเบี้ยได้ที่ >> คลิก

 


* หมายเหตุ :  

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.845% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 1.990% -6.595% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 5.091% -5.653% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
 • เงินงวดผ่อนชำระเดือนที่ 1 – 6 ล้านละ 3,000 บาท/เดือน หลังจากนั้น 7,700 บาท/เดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 509,000 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 –6 = 1.990% เดือนที่ 7 –12 = MRR-3.835% ปีที่ 2 –3 = MRR-2.545% ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-0.750%

คุณสมบัติผู้กู้ ✨

 1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
 2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน 
 3. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  3.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  3.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน


หลักประกัน ✨

 

 1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม ✨

 

 • พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 5. บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


ระยะเวลาโปรโมชั่น ✨

 

 

 • ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์  – 15 เมษายน 2567    
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

👉🏻 สมัครขอสินเชื่อคลิก >  https://bit.ly/3Uev4ij  หรือยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

📌 กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 

*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 • avatar writer
  โดย Ying
  ฺ𝘉𝘰𝘰𝘬 • 𝘊𝘰𝘧𝘧𝘦𝘦 • 𝘞𝘢𝘭𝘬𝘪𝘯𝘨 • 𝘍𝘳𝘦𝘦𝘥𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨
แสดงความคิดเห็น