ปันโปร เดินหน้าเสริมทักษะด้านการตลาดให้แก่นักศึกษาป.โท ม.หอการค้าไทย ต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง

avatar writer
โดย : FR
avatar writer30 พ.ค. 2567 avatar writer69
ปันโปร เดินหน้าเสริมทักษะด้านการตลาดให้แก่นักศึกษาป.โท ม.หอการค้าไทย ต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง

การสร้างสรรค์คอนเทนต์จาก Creative Mindset 😉 

 

บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด (ปันโปร) แพลตฟอร์มโปรโมชั่นและไลฟ์สไตล์ออนไลน์ นำโดย นางสาวอรวรรณ กิตติธนนิรันดร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และนางสาวอภิชญา เสนานันท์ Content Manager และ ผศ.ดร. มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมส่งมอบความรู้และแชร์ประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์และการสร้างสรรค์คอนเทนต์จากแนวคิดแบบ Creative Mindset จากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) 

 

 


พร้อมสร้างเครือข่ายและประสบการณ์ดี ๆ 🤝 

 

พร้อมแนะนำการเริ่มธุรกิจสร้างแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และการสร้างสรรค์เนื้อหาให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงขั้นตอนและการวางแผนลงมือทำ ซึ่งโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ต่อยอดจากความร่วมมือทางด้านวิชาการของทางปันโปร และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางด้านการสร้างเครือข่าย (Networking) และฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

 

 

📌  ติดตามปันโปรได้ที่ 

Facebook - ปันโปร Punpromotion

  • avatar writer
    โดย FR
    Admin | PR ✿ Book Lover
แสดงความคิดเห็น
yoohee kim
yoohee kim
The moment you meet the Smile Money Award, start a new and enjoyable experience. Imagine having fun every moment., Please join us on a new journey with the Smile Pmang Money Award of faith and trust. Best Money Award.<a href="https://kksara.shop">피망머니상</a>
ตอบกลับ | 1 เดือนที่แล้ว 0
yoohee kim
yoohee kim
The moment you meet the Smile Money Award, start a new and enjoyable experience. Imagine having fun every moment. Please join us on a new journey with the Smile Pmang Money Award of faith and trust. Best Money Award..https://kksara.shop
ตอบกลับ | 1 เดือนที่แล้ว 0
yoohee kim
yoohee kim
The moment you meet the Smile Money Award, start a new and enjoyable experience. Imagine having fun every moment. Please join us on a new journey with the Smile Pmang Money Award of faith and trust. Best Money Award. https://kksara.shop
ตอบกลับ | 1 เดือนที่แล้ว 0
김창환
김창환
The moment you meet the Best Money Award, start a new and enjoyable experience. Imagine having fun every moment. Please join us on a new journey with the Best Pmang Money Award of faith and trust. Best Money Award. https://starmoney777.com/
ตอบกลับ | 2 เดือนที่แล้ว 0
Rick Tower
Rick Tower
Thank you for sharing your wisdom and insights with us. https://www.linkedin.com/pulse/best-solar-companies-arizona-nerd-solar-pakwf
ตอบกลับ | 2 เดือนที่แล้ว 0