บ้านบางแค จองล่วงหน้าก่อน 10 ปี จะได้อยู่จริงไหม?

โดย น้องหลุมดำ
ลงเมื่อ 19 ต.ค. 63
บ้านบางแค จองล่วงหน้าก่อน 10 ปี จะได้อยู่จริงไหม?

บ้านบางแค อยากอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย
บ้านพักคนชราที่มีคนจองคิวมากที่สุด
คนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไร 💰
ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง


บ้านบางแค บ้านพักคนชราที่คนสูงอายุต้องการเข้ามาอยู่อาศัยมากที่สุด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากข้อมูลของ “บ้านบางแค” ได้คาดเดาไว้ว่า ปี 2564 จะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ถึงแม้ว่าเรา ๆ จะอายุยี่สิบกลาง ๆ ใกล้เลขสาม แต่ถ้าเรายังโสดสนิทแบบนี้ การได้รู้ข้อมูลของบ้านพักคนชราก็ดูเป็นสิ่งที่น่าจำเป็น (พูดไปในอกก็เจ็บจี๊ดดด 😱 ) วันนี้ปันโปรขอรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคนที่ต้องการเข้าพักที่บ้านบางแค อยู่สัก 20 ปีใช้เงินเท่าไร เราจะอยู่บ้านแบบไหน มีกิจกรรมให้ทำมั้ย แล้วต้องจองคิวหรือเปล่า ตามมาเลยค่ะ

 

 


“ใคร” ที่สามารถเข้าพัก บ้านบางแค ได้


  • ผู้สูงอายุ ทั้ง ชาย และหญิง สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • มีความสมัครใจ 
  • ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ฐานะยากจนที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน
  • ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา 

 

บ้านบางแค


วิธีการสมัครเข้ารับบริการที่บ้านบางแค


1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ (หรือสำนักงานประชาสงเคราะห์เขตพื้นที่เดิมทุกเขต) 

2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนอยู่ (หรือสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเดิม) 

 

บ้านบางแค


หลักฐานที่ต้องนำไปบ้านบางแค


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. ใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจเอกซเรย์ปอด 

4. ภาพถ่าย (ถ้ามี) 

 


เราจะเลือกอยู่ห้องพักแบบไหนกัน?


ตรงนี้แหละที่สำคัญค่ะ ต้องดูความต้องการของผู้รับบริการ รวมไปถึงงบค่ะ เพราะแต่ละห้องมีราคาไม่เท่ากัน ประเภทที่พักอาศัยมีทั้งหมด 3 ประเภทค่ะ

 

1. ประเภทสามัญ 

รีวิว บ้านบางแค

บ้านบางแคจะให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น จะได้อยู่ห้องพักรวม ที่มีอยู่ 5 หลัง อาคารสุขสันต์ อาคารพิบูลสุข อาคารมหาดไทย อาคารโสมสวลี และอาคารสวัสดิผล

ซึ่งเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องเป็นคนที่ทางบ้านบางแคประเมินแล้วว่ามีความจำเป็น ต้องรีบให้ความช่วยเหลือ ไม่มีใครเลี้ยงดู ฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่ อยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุข

 

2. ประเภทเสียค่าบริการแบบหอพัก 

 

หอพักของบ้านบางแค จะมี 2 แบบ แบ่งออกเป็น

• ห้องเดี่ยว เสียค่าบริการคนละ 1,500 บาทต่อเดือน 

ห้องคู่ เดือนละ 2,000 บาท

ห้องเดี่ยว ขนาด 4.94*3.10 ม. ระเบียงขนาด 1.9*3.4 ม. มีบริการทั้งหมด 40 ห้อง 

• ค่าน้ำประปา 

เดือนละ 100 บาทต่อคน และค่าไฟฟ้าคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 

3. ประเภทพิเศษ (บังกะโล)

 

เป็นบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดในที่ดินของศูนย์พัฒนาฯ โดยผู้ปลูกสร้างสามารถพักอาศัยอยู่ได้จนถึงแก่กรรม 

• ค่าบำรุงแรกเข้า

เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบังกะโลที่จะเข้าพัก 

• ค่าบริการรายเดือน

กรณีพักคนเดียว : เดือนละ 1,500 บาท 

กรณีเข้าพัก 2 คน เช่น คู่สามีภรรยา หรือพี่น้องเพศเดียวกัน : เดือนละ 2,000 บาท 

ตัวบ้านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาด 5.60*4.13 ม. ระเบียงขนาด 1.36*4.13 ม. มีบริการทั้งหมด 11 หลัง

 

• ค่าน้ำประปา 

เดือนละ 100 บาทต่อคน และค่าไฟฟ้าคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 

สรุป : 3 ประเภทที่พักอาศัยของบ้านบางแคมีรายละเอียดตามนี้เลยจ้า

รีวิว บ้านบางแค


กิจกรรมของบ้านบางแค อยู่แล้วไม่มีวันเหงา


บ้านบางแค มีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะ ขั้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ แต่ที่ได้รับความนิยมคือ “งานอาชีวบำบัด” เพราะผู้สูงอายุจะได้มีทักษะด้านงานฝีมือค่ะ แล้วก็สามารถเอาสินค้าที่ทำไปขายค่ะ ทำให้มีรายได้ จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เครียดไม่เหงา 


กิจกรรมของบ้านบางแค

ตัวอย่างกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค “งานอาชีวบำบัด”
สอนผู้สูงอายุทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

 

กิจกรรมของบ้านบางแค

ส่วนกิจกรรมนี้คือ สอนผู้สูงอายุทำงานศิลปะ วาดภาพระบายสีโปสเตอร์  ช่วยฝึกเรื่องสมาธิ 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการการออกแบบงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ

 

 

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุจะได้ทำนั้นจะประเมินตามสมถรรณะของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม A B และ C

กลุ่ม A ช่วยเหลือตัวเองได้ จะมีกิจกรรมสร้างสุขชะลอวัย

กลุ่ม B ช่วยเหลือตัวเองได้โดยมีเครื่องช่วย จะมีกิจกรรมแบบ Happy Home

กลุ่ม C ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นผู้สูงอายุติดเตียง จะมีกิจกรรมแบบ Delivery Love เช่นการใส่บาตรข้างเตียง เป็นต้น

 

กิจกรรม บ้านบางแค

 


ระเบียบการใช้ชีวิตที่บ้านบางแค


เนื่องจากทุกคนเป็นผู้สูงอายุ แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้สูงอายุต้องเป็นห่วงทุกการกระทำของคุณลุงคุณป้า จะเป็นลมเป็นแล้งตอนไหนไหม ดังนั้นแล้วเวลาออกไปไหนมาไหน จะผ่านป้อมยาม ต้องเซ็นชื่อ ที่หน้าป้อมหน่อยว่าจะไปไหน หรือกรณีไปโรงพยาบาล หรือค้างที่บ้านครอบครัว ก็เขียนแจ้งนิดนึงค่ะ

 


ตอนนี้มีบ้านบางแค 2 ที่แล้วนะ!


ซึ่งบ้านบางแค 1 และ บ้านบางแค 2 อยู่ห่างกันไม่มาก

บ้านบางแค 1 คือ ศูนย์พัฒาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ 

ที่อยู่ : 813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 

 

บ้านบางแค 2 คือ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ที่อยู่ : 1245 ซ. บางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

 

 

ซึ่ง "บ้านพักบางแค 2" เป็นบ้านพักคนชราเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  • ส่วนแรก สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้ 
  • ส่วนที่สอง สำหรับผู้สูงอายุที่ป่วย นอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ

 

บ้านบางแค 2

Credit : @บ้านพักคนชรา บางแค 2

 

สรุป : บ้านบางแค 2 ตั้งอยู่แถวตลาดบางแค แต่เข้าซอยมาทางด้านใน มีแต่ผู้หญิง ส่วนบ้านบางแค 1 จะอยู่ด้านนอกติดถนนเพชรเกษม และตลาดบางแค ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

 


อยู่บ้านบางแค  ลูกหลานทิ้ง


สำหรับใครที่การวางแผนการเกษียณอยู่ บ้านบางแคก็ดูจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่มีครอบครัว เพราะปัจจุบันเราสามารถเลือกอยู่บ้านบางแคได้เอง ไม่เป็นภาระกับลูกหลานค่ะ เมื่อดูจากราคาของที่พัก "บ้านเดี่ยวห้องเดี่ยว" คนละ 1,500 บาทต่อเดือน บวกไปล่วงหน้าอีก 20 ปี เราควรมีเงินเก็บขั้นต่ำอยู่ที่ 360,000 บาท ตีเลขกลม 400,000 บาทค่ะ และต้องอย่าลืมว่าต้องจองก่อนล่วงหน้า 10 ปีนะคะ 🤗 

 

บ้านบางแค

 


🏘️ สรุปเรื่องบ้านบางแค🏚

  • คนที่สามารถเข้าพักบ้านบางแคได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องผ่านการประเมินว่า ไม่มีใครเลี้ยงดู ฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่ 
  • ถ้าเข้าพักที่บ้านบางแคเป็นระยะเวลา 20 ปี ใช้จ่ายอย่างถูกที่สุดคือ ห้องเดี่ยว คนละ 1,500 บาทต่อเดือน รวมแล้วต้องมีเงิน 360,000 บาท (ตีเลขกลมก็คือมีเงิน 4 แสนบาทค่ะ)
  • ถ้าคิดว่าต้องอยู่บ้านบางแคจริง ๆ ควรรีบจองแต่เนิ่น ๆ เพราะปัจจุบันคนรอคิวเข้าพักนานกว่า 10 ปีทั้งนั้นค่ะ (ไม่ได้รอคิวกันเป็นเดือน ๆ นะคะ)

 

บ้านบางแค

 

สำหรับใครที่สนใจบ้านบางแคสามารถติดต่อได้ที่

Facebook : BanBangKhae

เบอร์โทรศัพท์ 0-24131141 เบอร์แฟกซ์: 0-2455-1590 

อีเมล์: [email protected]

 

 

ข้อมูลจาก : 1 2 3

แสดงความคิดเห็น