สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท โดยที่บ้านยังอยู่ครบ

avatar writer
โดย : wacheese
หมดโปรโมชัน avatar writer6 ก.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566avatar writer216
สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท โดยที่บ้านยังอยู่ครบ

 

🏠

ทุกข์ปัญหา เคลียร์จบได้ที่ "บ้าน"เพียงเปลี่ยนบ้านเป็นเงินพร้อมใช้ "สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน" จากธนาคารออมสิน ที่จะช่วยให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย และที่สำคัญบ้านยังอยู่ครบ

 


 

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินพร้อมใช้

 

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน จากธนาคารออมสิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ โดยที่บ้านยังอยู่ครบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (6 เดือนแรก) 3.99% ต่อปี (MRR-3.005%) มอบวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมผ่อนนานสูงสุด 30 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ หรือเพื่อชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น

 

ธนาคารออมสิน

 

รายละเอียด สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

 

1. อัตราดอกเบี้ย (6 เดือนแรก) 3.99% ต่อปี (MRR-3.005%)

 

2. จำนวนเงินให้กู้ สูงสุด 10 ล้านบาท

 

3. ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุด 30 ปี

 

4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น

 

ปัจจุบัน MRR=6.995% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 66)

 


 

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

 

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

 

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ และรายได้แน่นอน

 

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

3. คุณสมบัติเพิ่มเติม กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ

  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 


 

สินเชื่อ GSB

 

หลักประกัน สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

 

หลักเกณฑ์ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด

 

1. เป็นของผู้กู้ หรือบุคคลอื่น

 

2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

 

3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่ไร่ ที่นา

 

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน จากธนาคารออมสิน 🗓️ ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พ.ย. 66 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 66 สมัครใช้บริการสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือคลิก 👉🏼 https://bit.ly/3qEU1ab หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center 📞 1115 และติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook 📱 GSB Society

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

แสดงความคิดเห็น