สินเชื่อเคหะ My Home My Love จากธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 3,555 บาท/เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

avatar writer
โดย : wacheese
หมดโปรโมชัน avatar writer2 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566avatar writer638
สินเชื่อเคหะ My Home My Love จากธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 3,555 บาท/เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 

🏠

ธนาคารออมสิน กลับมาต่อเติมความฝัน และเติมเต็มความสุขด้วย สินเชื่อเคหะ My Home My Love ที่จะทำให้ความฝันสำหรับคนอยากมีบ้านเป็นจริงได้ จะซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม Refinanceก็ได้หมด

 

 


 

ธนาคารออมสิน

 

| สินเชื่อเคหะ My Home My Love จากธนาคารออมสิน |

 

ต่อเติมความฝัน เติมเต็มความสุขด้วย สินเชื่อเคหะ My Home My Love จากธนาคารออมสิน โปรโมชันสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม หรือ Refinance ที่มาพร้อมเงื่อนไขให้ผ่อนต่ำ และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 

| จุดเด่น สินเชื่อเคหะ My Home My Love

 

1. อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.640% (MRR-3.855%) ต่อปี

 

2. ผ่อนต่ำล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)

 

3. ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ

 

" ปัจจุบัน MRR = 6.495% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 66 "

 

สินเชื่อเคหะ

 

| คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อเคหะ My Home My Love

 

1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

 

3. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น

  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

 

| หลักประกัน สินเชื่อเคหะ My Home My Love

 

1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

 

2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

สินเชื่อเคหะ My Home My Love จากธนาคารออมสิน จัดระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 66 ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 66 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 สมัครใช้บริการสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือคลิก 👉🏼 http://bit.ly/40NTkZw

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

แสดงความคิดเห็น