สลากออมสิน 2 ปี ออมเงินแบบแฮปปี้ ทุนไม่หาย แถมลุ้นรางวัลทุกเดือน ลุ้นรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 24 รางวัล รวม 24 ล้านบาท

avatar writer
โดย : wacheese
หมดโปรโมชัน avatar writer22 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565avatar writer940
สลากออมสิน 2 ปี ออมเงินแบบแฮปปี้ ทุนไม่หาย แถมลุ้นรางวัลทุกเดือน ลุ้นรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 24 รางวัล รวม 24 ล้านบาท

 

💖

 

การออมเงินด้วยการฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง หรือลงทุนกับกองทุน และประกันชีวิตต่าง ๆ เป็นวิธีที่นิยมในการออมเงินสำหรับหลายคน แต่หากอยากได้รับกำไรจากการออมเงิน โดยที่มีความเสี่ยงน้อย หรือไม่ต้องกังวลว่าเงินทุนหาย คงต้องเลือกออมเงินกับ 'สลากออมสิน 2 ปี' จากธนาคารออมสิน ที่ให้ออมเงินแบบแฮปปี้ ทุนไม่หาย แถมลุ้นรางวัลทุกเดือน ทั้งแบบใบสลากหรือดิจิทัล

 


 

ออมสิน

 

'สลากออมสิน 2 ปี' ลุ้นรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 24 รางวัล รวม 24 ล้านบาท

 

ออมเงินกับ 'สลากออมสิน 2 ปี' ทั้งแบบใบสลากหรือดิจิทัล ก็มีสิทธิลุ้นรางวัลทุกเดือนนานถึง 2 ปี ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกกว่า 30 รางวัล โดยเงินรางวัล และดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาอยู่ครบ แถมไม่เสียภาษี เมื่อฝากครบอายุจะได้รับทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

💖 เงื่อนไขการลุ้นรางวัลพิเศษ 'สลากออมสิน 2 ปี'

 

ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสิน 2 ปี แบบใบสลากหรือดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 2 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 เท่านั้น

 • สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี หน่วยละ 100 บาท เป็นบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลทุกประเภท
 • สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท เป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

 

💖 เงินรางวัลพิเศษ 'สลากออมสิน 2 ปี'

 

รางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 24 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 24 ล้านบาท โดยจะกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 24 รางวัล

 

💖 การออกรางวัลพิเศษ 'สลากออมสิน 2 ปี'

 

สลากออมสิน 2 ปี ออกรางวัลจำนวน 3 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ส.ค. 65 จำนวน 6 รางวัล รวม 6 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 65 จำนวน 8 รางวัล รวม 8 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ต.ค. 65 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

 


 

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

 

💖 การรับเงินรางวัลพิเศษ 'สลากออมสิน 2 ปี'

 

ทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

💖 เงื่อนไขหลัก 'สลากออมสิน 2 ปี'

 

🪙 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย) และไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

🪙 สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • สามารถเลือกทำรายการฝากสลากดิจิทัล ได้ตามจำนวนเงิน ตั้งแต่ 1,000 / 5,000 / 10,000 / 50,000 / 100,000 และ 500,000 บาท
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 


 

สนุกกับการออมเงินแบบแฮปปี้ เพราะทุนไม่หาย แถมได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนกับสลากออมสิน 2 ปี พร้อมลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ ทั้งแบบใบสลากหรือดิจิทัล สำหรับผู้ฝากสลากตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 นี้เท่านั้น ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และแอปพลิเคชั่น MyMo บนโทรศัพท์มือถือ หรือกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 👉🏼 ที่นี่

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

แสดงความคิดเห็น