สิทธิประกันสังคมกับไวรัสโคโรนา

avatar writer
โดย : waranggg
avatar writer28 ก.พ. 2563 avatar writer5.7 K
สิทธิประกันสังคมกับไวรัสโคโรนา

ไขข้อสงสัย
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ฟรีมั้ย? 
ถ้าเป็นแล้วขาดงานประกันสังคมจ่ายหรือเปล่า ? 
เรารวมคำตอบมาให้แล้วจ้า~


วินาทีนี้คงไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าไวรัส Covid-19 หรือไวรัสโคโรนาอีกแล้ว เพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน และดูทีท่าว่าสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นง่ายๆ ในเร็ววันนี้ซะด้วย หลายๆ คนก็เริ่มมองหาประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมเรื่องเชื้อไวรัสนี้กันบ้างแล้ว ซึ่งล่าสุดสำนักงานประกันสังคมเอง ก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วเช่นกัน จะมีอะไรบ้าง ตามมาเล้ยย~

ประกันสังคมกับเชื้อไวรัส Covid-19 

sso corona AW

การตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยสิทธิประกันสังคม 

การใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาโดยสิทธิประกันสังคม จะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลมีอาการ ดังต่อไปนี้ 

 • มีอาการไอ, จาม, มีน้ำมูก 
 • มีไข้ 
 • เจ็บคอ
 • หายใจลำบาก มีอาการเหนื่อยหอบ 
 • เจ็บหน้าอก

ถ้ามีอาการข้างต้น แนะนำให้ไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ประกันสังคมทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องให้ข้อมูลตามความจริงว่าก่อนหน้านี้เรามีเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนหรือไม่? มีญาติหรือคนในครอบครัวป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่?  เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการได้อย่างถูกต้อง และถ้าหากแพทย์พบว่าเราเข้าข่ายติดเชื้อ Covid-19 แพทย์จะทำการส่งเพาะเชื้อไปตรวจที่ห้องแลปต่อไป ตรงส่วนนี้เราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเช่นเดียวกัน  

ในกรณีที่เราไม่สามารถพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมได้ เราสามารถพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือเข้ารักษากับโรงพยาบาลรัฐตามเครือข่ายประกันสังคมก่อนได้เลย โดยจะเบิกจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน และถ้าหากตรวจพบว่าเข้าข่ายติดเชื้อหรือถูกกักตัว ให้แจ้งทางประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไป 

สำหรับคนที่กังวัล ไม่ได้มีอาการเสี่ยงตามข้างต้น ไปขอตรวจด้วยตนเอง โดยที่แพทย์ไมได้วินิจฉัย สิทธิประกันสังคมไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้นะ เราต้องออกค่าใช้จ่ายเองจ้า

การรักษาตัวจาก Covid-19 ด้วยสิทธิประกันสังคม 

Covid-19

ถ้าหากผลตรวจจากห้องแลปออกมาแล้ว พบว่าเราติดเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษาตัวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และถ้าแพทย์สั่งพักงาน ประกันสังคมจะชดเชยรายได้ให้ 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี  โดยผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชยต้องส่งเงิยสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังต่อไปนี้  

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (เป็นพนักงานประจำ)  และมาตรา 38 (ลาออกแล้วแต่ยังอยู่ในความคุ้มครอง 6 เดือน )

 • มีสิทธิได้รับเงินชดเชยรายได้ 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000.- ครั้งละไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี
 • ต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน  15 เดือนย้อนหลัง ก่อนแพทย์สั่งหยุดพักงาน
 • ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง กรณีได้รับค่าจ้างในวันลาป่วยครบ 30 วันทำงานใน 1 ปีปฏิทินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ฟรีแลนซ์หรือประกอบอาชีพอิสระ)

 • มีสิทธิได้รับเงินชดเชยรายได้ 50% ซึ่งจะคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800.-)  ครั้งละไม่เกิน 365 วันใน 1 ปี
 • ต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน  15 เดือนย้อนหลัง ก่อนแพทย์สั่งหยุดพักงาน 
 • ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง กรณีได้รับค่าจ้างในวันลาป่วยครบ 30 วันทำงานใน 1 ปีปฏิทินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 🌈 ปันโปรสรุปให้ 🌈 

 • สรุปสั้นๆ ก็คือ ถ้าเราเข้าพบแพทย์ด้วยอาการไอ, จาม, มีน้ำมูก,มีไข้, เจ็บคอ, หายใจลำบาก มีอาการเหนื่อยหอบ,เจ็บหน้าอก ไม่แน่ใจว่าติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นไข้หวัดธรรมดา สามารถเข้ารับการตรวจกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมได้ฟรี! 
 • ถ้ายังไม่มีอาการเสี่ยงใดๆ ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจเอง จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงมากกว่าเดิม เพราะโรงพยาบาลเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเลยนะ
 • กันไว้ดีกว่าแก้! พยายามใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และไม่กินอาหารดิบ ก็เป็นวิธีป้องกันที่ดีทางหนึ่งนะ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม 

แสดงความคิดเห็น