เตรียมพร้อม! ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 63 ใช้ลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

โดย waranggg
ลงเมื่อ 13 ม.ค. 64
เตรียมพร้อม! ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 63 ใช้ลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

การยื่นภาษีเงินได้ ประจำปีกลับมาแล้ว พร้อมกันหรือยัง?
ค่าใช้จ่ายไหนลดหย่อนได้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? 
เรามีคำตอบไว้ให้แล้ว~


อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เรามนุษย์เงินเดือน หรือ ผู้มีรายได้ทุกคนต้องทำ คือ การยื่นภาษีประจำปี แต่ถึงจะยื่นกันอยู่ทุกปียังคงสับสนงงๆ กันอยู่ตลอด  วันนี้ปันโปรมีสรุปมาให้แล้วว่ารายการลดหย่อนมีอะไรบ้าง ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม และขั้นตอนการยื่นผ่านออนไลน์ง่ายๆ อ่านจบปุ๊ป ยื่นได้ทันทีเล้ย!


รายการลดหย่อนภาษีประจำปี 2563 

ยื่นภาษี 2563

ลดหย่อนจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว 

•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 บาท ผู้ยื่นภาษีเงินได้ทุกคนจะได้รับการลดหย่อนประเภทนี้โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข

•ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้อง และคู่สมรสต้องไม่มีรายได้ สูงสุด 60,000 บาท 

•ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพ่อแม่อายุ 60 ปีขึ้นไป สูงสุด 30,000 บาท 

•ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร อายุไม่เกิน 20 ปี สูงสุดคนละ 30,000 บาท ไม่เกิน 3 คน 

•ค่าใช้จ่ายในการอุปการะคนพิการ สูงสุด 60,000 บาท 

•ค่าฝากครรภ์และทำคลอด สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท 

 

ลดหย่อนโดยใช้เบี้ยประกัน 

•เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

•เบี้ยประกันชีวิต  ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

•เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

•เบี้ยประกันแบบบำนาญ คุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป  ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท 

 

ลดหย่อนด้วยกองทุนต่างๆ

•เงินสมทบประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท 

•กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนอื่นๆ 

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาท ต้องเป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 67 

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) พิเศษ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องเป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 

กองทุนการออมแห่งชาติ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท 

 

ลดหย่อนด้วยการบริจาคเงิน

•บริจาคให้พรรคการเมือง ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

•บริจาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และสถานพยาบาล สามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและรายการลดหย่อนอื่นๆ 

 

ลดหย่อนจากนโยบายของรัฐ

ช้อปดีมีคืน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลในปี 2563 ที่สามารถนำค่าซื้อสินค้าและบริการที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มาลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท เพียงซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 23 ต.ค. 63 -31 ธ.ค.63 

•ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท 


เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นภาษี

ยื่นภาษี 2563

เอกสารแสดงหลักฐานการมีรายได้

สำหรับพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ จะใช้ตัวเดียวกันคือ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบทวิ 50 ซึ่งบริษัทหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นคนออกเอกสารฉบับนี้ให้กับเรา หากใครที่เป็นฟรีแลนซ์เมื่อได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างแล้ว อย่าลืมขอใบทวิ 50 เก็บไว้ด้วยนะ

โดยในเอกสารจะระบุจำนวนเงินรายได้หรือค่าจ้างทั้งหมด ยอดภาษีที่ถูกหัก ค่าประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) 

เอกสารประกอบการยื่นลดหย่อนภาษี ทั้งนี้เราต้องดูว่าเราจะใช้รายการลดหย่อนประเภทใดบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม เช่น ใบเสร็จรับเงินต่างๆ หรือหากใครที่ซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตไว้อาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เป็นหลักฐานการชำระค่าเบี้ย ในกรณีที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องการใช้รายการลดหย่อนจากคู่สมรส อาจต้องเตรียมทะเบียนสมรสไว้ด้วย 

ยื่นภาษี 2563

และสำหรับปีนี้รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการช้อปดีมีคืน หากใครที่เลือกใช้รายการลดหย่อนด้วยโครงการนี้ อย่าลืมว่าต้องใช้ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบหรือใบกำกับภาษีแบบเต็ม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนด้วย โดยในใบเสร็จต้องระบุชื่อร้าน ชื่อผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายการซื้อและจำนวนเงินอย่างครบถ้วน  


ขั้นตอนการยื่นภาษีด้วยตนเอง

ในการยื่นภาษีสามารถยื่นได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะยื่นด้วยตนเองที่กรมสรรพากร หรือจะยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://epit.rd.go.th/publish/index.php หรือผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tax ก็ได้เช่นเดียวกัน เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ก็ไปลุยกันเลยค่า

เข้าไปที่เว็บไซต์ จากนั้นกรอกรหัสผู้ใช้ คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ได้เลย หากใครไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลย ยื่นปีนี้เป็นปีแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งชื่อและที่อยู่ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากมีจุดผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สามารถแก้ไขได้ทันที 

จากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการกดเลือกที่มาของรายได้และรายการลดหย่อนภาษี กรอกจำนวนเงินรายได้รวมทั้งปี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ว่าจ้างโดยสามารถดูได้ที่ใบทวิ 50 ที่ผู้ว่าจ้างออกไว้ให้เราได้เลย เมื่อกรอกรายได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนถัดไปเราต้องกรอกจำนวนเงินที่เราจะใช้เพื่อลดหย่อนจากรายการที่เราเลือกไว้ สำหรับยอดเงินลดหย่อน 60,000 บาท เป็นเงินลดหย่อนที่ได้รับอัตโนมัติ ไม่ต้องกดเลือกรายการใดๆ เพิ่มเติม

เมื่อกดทำรายการต่อไป ระบบจะทำการคำนวนภาษีที่เราต้องจ่าย โดยจะแสดงอยู่ที่บรรทัดล่างสุด อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะ จากนั้นกดส่งยืนยันการยื่นภาษีได้เลย 

ถ้าหากมีภาษีต้องจ่ายสามารถเลือกชำระได้หลากหลายช่องทาง ทั้งผ่านบัตรเครดิต, Mobile Banking, ตู้ ATM หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน สามารถดูช่องทางการชำระภาษีเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คลิก แต่หากไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่มก็ถือว่าการยื่นภาษีประจำปีเสร็จเรียบร้อยค่ะ 

ยื่นภาษี 2563

สำหรับบางคนหลังจากคำนวนภาษีแล้ว  อาจจะมีภาษีที่ชำระไว้เกิน สามารถขอคืนหรือบริจาคเพื่อสนุบสนุนพรรคการเมืองที่ชื่นชอบได้นะ และสามารถเช็กสถานะเงินคืนภาษีของเราได้ผ่านเว็บไซต์  https://www.rd.go.th/27942.html  

ข้อแนะนำหากอยากได้เงินภาษีคืนแบบรวดเร็ว คือตรวจสอบข้อมูลการยื่นภาษีให้ครบถ้วนและควรผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน จะได้เงินคืนเร็วขึ้น ถ้าหากไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ ทางกรมสรรพากรจะออกเช็คให้เรานำไปขึ้นเงินที่ธนาคารด้วยตัวเอง 

Source : 1 2 3


สำหรับการยื่นภาษีประจำปี 2563 สามารถยื่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 8 เม.ย. 64
หากเอกสารพร้อมแล้ว รีบยื่นก่อนเล้ย เผื่อมีเงินคืนจะได้รับเงินคืนก่อน
ไปยื่นตอนโค้งสุดท้าย จะไม่ทันการน้า~

แสดงความคิดเห็น

โปรโมชันมาแรง

ราคา 69.-

22 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64