ทำแท้งถูกกฎหมาย ! สธ.ประกาศหญิงที่ตั้งท้องระหว่าง 12-20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้

avatar writer
โดย : Ying
avatar writer28 ก.ย. 2565 avatar writer135
ทำแท้งถูกกฎหมาย ! สธ.ประกาศหญิงที่ตั้งท้องระหว่าง 12-20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้

 

กฎหมายการทำแท้ง
สิทธิและเสรีภาพในผู้หญิง


 

ปรึกษาแพทย์ รับข้อมูล ก่อนตัดสินใจ  🍂 

 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่อง การทำแท้งแบบถูกกฎหมายในหญิงที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ โดยการยุติการตั้งครรภ์นี้จะถือว่าไม่ผิดกฎหมายอาญา แต่ ! ต้องผ่านการปรึกษาและได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากคุณหมอผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก่อน สำหรับกฎหมายการทำแท้งนี้ทางรองโฆษกประจำกระทรวงสาธารณสุขกล่าวไว้ว่า 

 

 " การให้คำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและชีวิตของทารกในครรภ์ อีกทั้งสร้างความมั่นใจต่อบุคลากรการทางการแพทย์ในการให้บริการยุติการตั้งครรค์โดยสมัครใจ ลดแรงจูงใจของผู้หญิงในการทำแท้งผิดกฎหมายด้วย "

 

กระทรวงสาธารณสุขยังมีการเปิดรับฟังปัญหาต่างๆ ของผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ โดยจะรับฟังอย่างเป็นมิตร ไม่ตัดสินหรือตีตรา รักษาความลับ และจะไม่มีการพูดโน้มน้าวหรือบังคับใดๆ พร้อมทั้งผู้ที่เข้ามารับคำปรึกษาจะได้รับข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องกลับไปอีกด้วย สำหรับช่วงทางหรือหน่วยงานที่สามารถติดต่อเพื่อรับฟังคำปรึกษาทางสาธารณะสุขจะประกาศอีกครั้งในภายหลัง

 

📌 แหล่งข้อมูลอ้างอิง >>> www.thairath.co.th

 


ทำแท้งอย่างปลอดภัย
ผ่านความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • avatar writer
    โดย Ying
    ญ เอง
แสดงความคิดเห็น