ฟรี! บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันหมาแมว

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer9 ม.ค. 2566 avatar writer9.9 K
ฟรี! บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันหมาแมว

 

🐶 🐺

กรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลาง ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี, ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2-9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 โดยมีการให้บริการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ และผ่าตัดทำหมันในทุกจังหวัด  

 


 

โรคพิษสุนัขบ้า

 

| ฟรี! บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันหมาแมว |

 

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2-9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันรวม 10,000 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 20,000 ตัว เฉพาะที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี มีการผ่าตัดทำหมันไปแล้ว จำนวน 600 ตัว

 

" ตั้งเป้าหมายผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 300,000 ตัว "

 

ทั้งนี้ ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงในแต่ละจังหวัด สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้ที่จุดให้บริการของแต่ละจังหวัด คลินิกรักษาสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบจุดให้บริการแต่ละจังหวัดได้จากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์

 

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

 

| เช็ก! จุดบริการ การทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

 

 • ดูวันและสถานที่ ออกหน่วย คลิก
 • ดูรายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ* คลิก

*การให้บริการสถานพยาบาลสัตว์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานพยาบาลสัตว์นั้น

 

👉🏼 จุดบริการ พื้นที่ กทม.

 • วันที่ 6 ธ.ค. 65 ที่สวนป่ามหานคร วิภาวดี 64
 • วันที่ 7 ธ.ค. 65 ที่โรงเรียนสุเหร่าลำตันกล้วย
 • วันที่ 11 ธ.ค. 65 ที่วัดวิมุตยาราม
 • วันที่ 13 ธ.ค. 65 ที่วัดบางขุนเทียนจอมทอง
 • วันที่ 20 ธ.ค. 65 ที่เขตบางขุนเทียน
 • วันที่ 22 ธ.ค. 65 ที่เขตบางขุนเทียน
 • วันที่ 27 ธ.ค. 65 ที่เขตบางขุนเทียน
 • วันที่ 10 ม.ค. 66 ที่เขตราชเทวี
 • วันที่ 12 ม.ค. 66 ที่เขตราชเทวี
 • วันที่ 17 ม.ค. 66 ที่ลานกีฬาบางบัว เขตสายไหม

 

สำหรับจุดบริการ การทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ กทม. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-004-4407

 


 

| ผลการดำเนิน การทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

 

ทำหมันหมา

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 063-225-6888

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง กรมปศุสัตว์

แสดงความคิดเห็น