ประกาศ! สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเคราะห์ศักราช 1444

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer7 มี.ค. 2566 avatar writer8.8 K
ประกาศ! สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเคราะห์ศักราช 1444

 

🌙

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเคราะห์ศักราช 1444

 


 

เดือนรอมฎอน

 

| เดือนรอมฎอน ฮิจเคราะห์ศักราช 1444 |

 

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเคราะห์ศักราช 1444 เพื่อให้กำหนดการวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเคราะห์ศักราช 1444 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

" จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์
ในวันพุธที่ 22 มี.ค. 66 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า "

 

หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวมายังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

| เดือนรอมฎอน 2566

 

สำหรับเดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลามซึ่งยึดตามจันทรคติ ชาวมุสลิมทั่วโลกและพี่น้องชาวไทยมุสลิม จะถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก เป็นเวลา 30 วันในช่วงรอมฎอน

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง สำนักจุฬาราชมนตรี

แสดงความคิดเห็น