ไปทำใบขับขี่ แบบไม่ต้องลางาน 2562

avatar writer
โดย : N a n i
avatar writer8 มี.ค. 2562 avatar writer17.0 K
ไปทำใบขับขี่ แบบไม่ต้องลางาน 2562

ไม่ต้องลางานไปสอบใบขับขี่แล้ว
เพราะกรมการขนส่งทางบก เปิดสอบใบขับขี่  วันเสาร์-อาทิตย์ 
ทั้งรถยนต์ และ จักรยานยนต์
 แต่ต้องจองคิวล่วงหน้า 
และมีแค่เดือนละครั้งเท่านั้น ต้องเตรียมตัว และใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลย!


 

1) สมัครสอบและจองคิว


ผู้ที่สนใจสอบใบขับขี่ สามารถติดต่อจองคิว และสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร  ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 


2) เตรียมเอกสาร 

 • บัตรประชาชน
  สำหรับสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์
  สำหรับสอบใบขับขี่รถยนต์ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบผ่านการอบรม มาใช้ยื่นเพื่อสอบ (กรณีอบรมจากสถาบันอื่นที่ไม่ใช่กรมขนส่งทางบกโดยตรง)

3)  อบรมวันเสาร์


ช่วงวันเสาร์ วันแรกจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจในการขับขี่เบื้องต้น เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ตามหัวข้อต่อไปนี้เลย

 • ด้านกฎหมายจราจร 
 • มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม

4) ทดสอบวันอาทิตย์ 


ส่วนของวันอาทิตย์ ก็ตื่นเต้นหน่อยๆ กับบททดสอบจริง ผ่านไม่ผ่านรู้กันตรงนี้ วันนี้เลยจ้า

 • สอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
  ข้อสอบ จะสุ่มป้ายจราจร และกฎจราจร จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีให้เลือก ก-ง จะผ่านเกณฑ์การสอบที่ 45 คะแนน หรือคิดเป็น 90% ของข้อสอบทั้งหมด
 • สอบขับรถในสนามทดสอบ

5) ชำระค่าธรรมเนียม

ท้ายสุด หากผ่านการอบรมและทดสอบ ก็สามารถไปชำระค่าธรรมเนียม จ่ายแค่ 205.- ก็ได้ใบอนุญาตขับขี่มาไว้ครอบครองแล้ว


กำหนดการจัดอบรมเสริมความรู้และสอบ ใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2562 มีดังนี้

รุ่นที่ 232 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
รุ่นที่ 233 วันที่ 20-21 เมษายน 2562

รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562


กำหนดการจัดอบรมเสริมความรู้และสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ ประจำปี 2562 มีดังนี้

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
วันที่ 21-22 กันยายน 2562
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562


สถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรอบรมใบขับขี่ ในกรุงเทพฯ มีดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9630-4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3820-25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 0-2241-6543-6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2397-6308
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1312
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โทร. 08-7917-1347


ใครที่สนใจอยากไปทำ ใบขับขี่ ช่วงวันหยุด อ่านรายละเอียด และตารางอบรมเพิ่มเติม ที่ dlt.go.thและสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือ ภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้นๆ และส่วนภูมิภาค จังหวัดอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยน้าา


สะดวกสุดๆ ไม่ต้องหยุดงานก็ทำใบขับขี่ได้สบาย
แต่ก็อย่าลืมขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยน้าาา ~

 

 • avatar writer
  โดย N a n i
  มนุษย์ Content ผู้แพ้คาเฟอีน และรักการเดินทาง
แสดงความคิดเห็น