ลดสูงสุด 2,000.-

1 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

1 คะแนน + เงิน 1 บาท

1 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

เริ่มต้น 5,499 บาท

28 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65