1 คะแนน + เงิน 1 บาท

1 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

เริ่มต้น 5,499 บาท

28 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65

-

10 ก.พ. 65 - 24 ก.พ. 65 (จะเริ่มวางขายอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 25 ก.พ. 65)