ลดสูงสุด 80%

25 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

ลดสูงสุด 75%

14 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67