ลดสูงสุด 70

22 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67

ลดสูงสุด 50

23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

ราคา 7.-

23 มี.ค. 67 - 16 เม.ย. 67

ลดสูงสุด 60

15 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

เริ่มต้น 5.-

14 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

ลดสูงสุด 50

3 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67

ลดสูงสุด 80%

9 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67