ลดสูงสุด 80 %

5 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65

ลดสูงสุด 80%

17 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65

ลดสูงสุด 50 %

7 เม.ย. 65 - 27 เม.ย. 65

ลดสูงสุด 90 %

10 เม.ย. 65 - 12 เม.ย. 65