เริ่มต้น 99 บาท

23 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 (ช้อปทางไลน์ถึง 30 ก.ย. 65)

ลดสูงสุด 80%

15 มิ.ย. 65 - 31 ต.ค. 65

ลดสูงสุด 70 %

15 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65

ลดสูงสุด 80%

22 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65