ลดสูงสุด 50

3 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67

ลดสูงสุด 80%

9 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67

ลดสูงสุด 70

2 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67

ลดสูงสุด 80

5 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67

ลดสูงสุด 60

25 ม.ค. 67 - 15 ก.พ. 67

ลดสูงสุด 80

26 ม.ค. 67 - 26 ก.พ. 67