ลดสูงสุด 90%

7 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66

ลดสูงสุด 80 %

30 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66

ลดสูงสุด 70 %

18 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66