ลดสูงสุด 80%

26 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63

ลดสูงสุด 50%

18 พ.ย. 63 - 18 ก.พ. 64