ลดสูงสุด 70

1 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66

ใช้จ่ายทั่วโลก ไม่ชาร์จ 2.5%

1 พ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

ลดสูงสุด 50

6 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66