ลดสูงสุด 50 %

4 พ.ค. 66 - 22 มิ.ย. 66

ลดสูงสุด 50 %

25 พ.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66

เริ่มต้น 84.5 บาท

16 พ.ค. 66 - 9 ก.ค. 66

ลดสูงสุด 50%

1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66

ลดสูงสุด 90 %

19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66