ลดสูงสุด 70%

29 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66

ลดสูงสุด 60 %

25 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66

ลดสูงสุด 80 %

24 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66

ลดสูงสุด 90 %

20 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66

ลดสูงสุด 90 %

25 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66