ลดสูงสุด 80%

15 มิ.ย. 65 - 31 ต.ค. 65

ลดสูงสุด 60 %

1 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65