Uniqlo เสื้อยืดคอล Marvel เพียง 590.-

Uniqlo เสื้อยืดคอล Marvel เพียง 590.-

รายละเอียด

1 พ.ค. 64 - จนกว่าสินค้าจะหมด 📍 Uniqlo ทุกสาขา

เสื้อยืดสีฟ้า Marvel ลาย Venom
เสื้อยืดสีขาว Marvel ลาย Spiderman
เสื้อยืดสีดำ Marvel ลาย Black Panther
เสื้อยืดสีดำ Marvel ลาย Spiderman
เสื้อยืดสีขาว Marvel ลาย Marvel
เสื้อยืดสีดำ Marvel ลาย The Hulk
เสื้อยืดสีแดง Marvel ลาย Ironman

โปรโมชันมาแรง

3,500.-

16 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64

ลดสูงสุด 90%

14 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64

เริ่มต้น 10.-

17 พ.ค. 64 - 25 พ.ค. 64