#กรมบัญชีกลาง

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
สำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนั้น สิทธิจะครอบคลุมตั้งแต่ตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส จนไปถึงบุตร ในกรณีบุตรไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รัฐบาลอนุมัติแล้ว! โอนเงินเข้ากระเป๋า E-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่มอีก 3 รายการ มีทั้งมาตรการพยุงการบริโภค, ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร รวมจะได้สูงสุด 1,300.- เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค. - ก.ย. 62