#คู่สมรส

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
สภาฯ ให้ผ่าน ' พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ' เสียงข้างมากของสภาฯ โหวตรับหลักการ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 210 ต่อ 180 ทำให้ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ผ่านวาระที่ 1 แล้ว ร่วมลุ้นในวาระต่อไปกันจ้า
พ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสควรรู้ไว้ เมื่อแยกทาง “ลูก” จะมีปัญหาได้ เพราะเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลูกเป็นของใคร แล้วลูกจะได้มรดกใช่หรือไม่ แล้วถ้าหากพ่อต้องการจดทะเบียนรับรองบุตร จะทำได้อย่างไร วันนี้ปันโปรขอแชร์ “กฎหมายสิทธิการเลี้ยงดูบุตร” เราควรรู้เมื่อมีลูกนะคะ