#งานผู้สูงอายุ

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
ผู้ประกอบการณ์หลายเจ้าเล็งเห็นคุณค่า และถึงประสบการณ์ของผู้สูงวัย จึงเกิดโครงการการจ้างงานผู้สูงอายุวัย 60+ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์