#งานราชการ

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
กรมสรรพากรรับสมัครคนเพื่อ " สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ " โดยจะรับ 2 ตำแหน่งด้วยกัน และการรับสมัครครั้งนี้ก็รับถึง 753 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 16,500 บาท
สำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนั้น สิทธิจะครอบคลุมตั้งแต่ตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส จนไปถึงบุตร ในกรณีบุตรไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะ