#วิธีลงทะเบียนขอเงินคืน

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นมาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทุกครัวเรือนสามารถขอคืนได้สูงสุด 6,000.- เริ่มลงทะเบียนวันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้นั่นเอง