#สมรสเท่าเทียม

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
สภาฯ ให้ผ่าน ' พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ' เสียงข้างมากของสภาฯ โหวตรับหลักการ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 210 ต่อ 180 ทำให้ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ผ่านวาระที่ 1 แล้ว ร่วมลุ้นในวาระต่อไปกันจ้า
สมรสเท่าเทียม ความหวังของเหล่า LGBTQ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดูแลกันไปจนสุดทาง สำหรับประเทศไทยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกันนะ ?