#สุขภาพความงาม

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน

โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ

เริ่ม 21 พ.ย. 65

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถตรวจสุขภาพได้เป็นประจำทุกปี กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ

ลดเหลือ 99.- (ปกติ 129.-)

1 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65