#ีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
ไวรัส COVID-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับประชากรบนโลกใบนี้หลายพันล้านคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เช่นเดียวกับภาคธุรกิจ ก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน เพื่อให้อยู่รอดในช่วงเวลายากลำบากแบบนี้