#แม่เลี้ยงเดี่ยว

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
พ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสควรรู้ไว้ เมื่อแยกทาง “ลูก” จะมีปัญหาได้ เพราะเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลูกเป็นของใคร แล้วลูกจะได้มรดกใช่หรือไม่ แล้วถ้าหากพ่อต้องการจดทะเบียนรับรองบุตร จะทำได้อย่างไร วันนี้ปันโปรขอแชร์ “กฎหมายสิทธิการเลี้ยงดูบุตร” เราควรรู้เมื่อมีลูกนะคะ