#โรคที่มากับนำ้ท่วม

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
ในช่วงที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ นอกจากจะต้องระวังเรื่องบ้านและข้าวของเครื่องใช้ในบ้านแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ โรคภัยที่มักพบได้บ่อยเมื่อมากับน้ำท่วม !