#ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
พ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสควรรู้ไว้ เมื่อแยกทาง “ลูก” จะมีปัญหาได้ เพราะเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลูกเป็นของใคร แล้วลูกจะได้มรดกใช่หรือไม่ แล้วถ้าหากพ่อต้องการจดทะเบียนรับรองบุตร จะทำได้อย่างไร วันนี้ปันโปรขอแชร์ “กฎหมายสิทธิการเลี้ยงดูบุตร” เราควรรู้เมื่อมีลูกนะคะ
หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา เป็นเรื่องที่คนแต่งงานแล้วควรรู้ค่ะ สามีเป็นหนี้ ภรรยาต้องรับผิดชอบหรือไม่ แล้วถ้าเป็นหนี้ก่อนจดทะเบียนสมรส พอเราแต่งงานจะต้องชดใช้ร่วมกันไหม หรือถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส หนี้สินของอีกฝ่ายเราต้องรับผิดชอบไหม เอาล่ะ...วันนี้ปันโปรมีคำตอบค่ะ