#bibimbap

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
"JOHA Korean Restaurant" ร้านอาหารเกาหลีย้ายบ้านใหม่ และยังอยู่ในย่านอารีย์เหมือนเดิม~ เพิ่มเติมคือร้านใหญ่ขึ้น แต่อาหารยังรสชาติดีเช่นเดิม