#pickacard

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
Pick a card ในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอหัวข้อที่ว่า "ช่วงนี้ต้องระวังอะไร" เลือกไพ่ไว้ในใจแล้วมาอ่านคำนายกันดูว่า ไพ่ทาโรต์อยากจะเตือนว่าต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษกันนะ ?
อะแฮ่ม ๆ ไหน มีใครรอ Pick a card กันอยู่บ้าง สำหรับหัวข้อ Pick a card ในสัปดาห์นี้น่าจะถูกใจคนที่กำลังมีคนคุย ๆ หรือว่ากำลังมีคนแอบชอบอยู่ กับหัวข้อ เขาชอบเราที่ตรงไหนกันนะ ?