#uniqlo

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน

เริ่มต้น 790.-

เริ่ม 27 ก.ย. 64

คุณภาพ และนวัตกรรม อาจไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้ Uniqlo แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่นประสบความสำเร็จ แต่ยังรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Uniqlo สร้างจุดแข็งของตัวเองขึ้นมาได้