2,290.-

18 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

เริ่ม 2,190.-

18 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65

ลดสูงสุด 50%

18 พ.ค. 65 - 19 พ.ค. 65

เริ่ม 1,590.-

18 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65