เริ่ม 1,316.-

17 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65

2 ตัว ลด 30%

16 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

ลดสูงสุด 60%

12 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

ลดสูงสุด 50%

11 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

เริ่ม 2,990.-

3 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65