เริ่ม 399.-

17 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65

339.- (ปกติ 590.-)

14 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65

เริ่ม 390.-

6 พ.ค. 65 - 9 พ.ค. 65

ลดเริ่ม 390.-

27 เม.ย. 65 - 30 เม.ย. 65

299.- (ปกติ 2,200.-)

27 เม.ย. 65 - 27 เม.ย. 65