ปันดวง เปิดตัวแคมเปญ MU-Cycle จัดทริปมูไร้ธูป ส่งต่อดอกไม้ มูแนวใหม่ส่งผลดี ตั้งแต่ต้นจนจบ

avatar writer
โดย : Panatchakorn L.
avatar writer4 มี.ค. 2567 avatar writer151
ปันดวง เปิดตัวแคมเปญ MU-Cycle จัดทริปมูไร้ธูป ส่งต่อดอกไม้  มูแนวใหม่ส่งผลดี ตั้งแต่ต้นจนจบ

 

ล่าสุด ปันดวง ครีเอเตอร์สายมูรุ่นใหม่ ภายในเครือ บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด เปิดตัวแคมเปญ MU-Cycle มูมิตรสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างพฤติกรรมการไหว้ขอพรแบบใหม่ที่ส่งผลดีตั้งแต่ต้นจนจบทั้งตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจุดมุ่งหมายของแคมเปญเน้นไปที่การสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้คนหันมาปรับรูปแบบการมูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

สำหรับ MU-Cycle เปิดตัวด้วยการนำทีมปันดวงเนี่ยนผู้โชคดีที่สมัครมาร่วมทริปมูแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า 20 คน เดินทางไปขอพรตามราศี รับปีใหม่ โดยในกิจกรรมนี้ เป็นการไหว้สักการะโดยไม่ใช้ธูปและใช้ดอกไม้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น พร้อมมูวนไป กับ 5 องค์เทพ ครบทั้งเรื่องงาน เงิน ความรัก ที่ย่านราชประสงค์ หลังจากไหว้ครบทั้ง 5 องค์เทพแล้ว ก็ขอลาดอกไม้กลับไปทำประโยชน์ทันที ซึ่งปันดวงได้ร่วมกับ รศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม รองศาสตราจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวบรวมดอกไม้จากการไหว้ไป Upcycling เปลี่ยนดอกไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เก็บไว้ใช้ได้นานกว่า และยังสามารถส่งต่อเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการทำเกษตร เรียกได้ว่าเป็นทริปขอพรให้กับตัวเองแล้ว ยังสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อีกด้วย

 

 

คุณวิว - พาขวัญ ดวงน้อย Content Manager ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ฮีลใจในปันดวง เผยถึงจุดเริ่มต้นของ MU-Cycle มูมิตรสิ่งแวดล้อม

 

ปันดวงเริ่มมาจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนในรูปแบบที่สนุก เข้าถึงง่ายกับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะช่วงวัย 20 - 35 ปี ซึ่งปันดวงต้องการเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนสร้างความมั่นใจให้กับวัยรุ่นในการใช้ชีวิตตามแบบฉบับของปันดวง แต่ยังคงต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่อยากจะส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน (More Green) ปันดวงจึงนำจุดนี้มาต่อยอดในทิศทางของการมู ซึ่งหากมองไปที่การช่วยกันลดการสร้างขยะ การปรับรูปแบบของการขอพรทีละนิดก็ช่วยให้กรีนขึ้นได้ และยังไม่กระทบต่อความเชื่อเดิมด้วย จึงเกิดเป็นที่มาของแคมเปญนี้

 

อยากจะเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มจากลงมือทำ

 

แคมเปญนี้ไม่ได้มองถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลย 100% แต่เน้นไปที่การเริ่มจากลงมือทำให้เห็น ไม่ใช่อยู่แค่เพียงความคิดเท่านั้น อย่างตัว ‘ทริปมูไร้ธูป ส่งต่อดอกไม้ Vol.1’ คนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่สนใจประเด็นเรื่องมูแบบรักษ์โลก แต่ไม่รู้ว่ามีคนอื่นสนใจด้วยไหม หรือแปลกไหมที่คิดถึงเรื่องนี้ จุดนี้เป็นสิ่งที่ปันดวงอยากขยายต่อ คือการรวมกลุ่มของคนที่อยากมูด้วยและรักษ์โลกด้วย 

 

สร้างเครือข่ายสายมูแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน

 

ปันดวงหวังเป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุนและสร้างพฤติกรรมการไหว้ขอพรแบบใหม่ที่ส่งผลดีตั้งแต่ต้นจนจบ หวังว่าแคมเปญ MU-Cycle มูมิตรสิ่งแวดล้อม จะสามารถต่อยอดและสร้างความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คน ที่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมูแบบเป็นมิตรทั้งตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจการมูแบบรักษ์โลกสามารถติดตามกิจกรรมพิเศษแบบนี้ได้ที่ 

Facebook - Punduangd ปันดวง

IG - Punduangd

TIKTOK - Punduangd

LINE OA - @punduangclub

แสดงความคิดเห็น
Mehmood Alam
Mehmood Alam
This may be a terrific report, Kudos meant for getting my family this level of detail. Always keep ad.호빠 https://sunsoo.kr/
ตอบกลับ | 5 วันที่แล้ว 0
jack son
jack son
Now i am definitely content to uncover this page in addition to performed delight in examining practical articles or blog posts placed in this article. This thoughts on the article author seemed to be brilliant, appreciate it with the write about. Pharmaceutical Sales Training https://www.contrariansalestechnique.com/2020/06/cnpr-pharmaceutical-sales-training.html
ตอบกลับ | 7 วันที่แล้ว 0
jack son
jack son
it is good as well as meanful. it is awesome weblog. Connecting is extremely helpful point. you've truly assisted many individuals that go to weblog and supply all of them usefull info. clever pool covers https://www.cleverpoolcovers.co.za/
ตอบกลับ | 11 วันที่แล้ว 0
Mehmood Alam
Mehmood Alam
I simply reckoned it is an outline to share in case other companies was first experiencing difficulty looking for still Now i'm a small amount of doubting generally if i here's permitted to use artists and additionally explains relating to right.https://www.bsc.news/post/6-andab-ewbsl-t-superslot-thaangekhaa-ewbtrng-phr-mobnas-ekhrditfrii-50
ตอบกลับ | 13 วันที่แล้ว 0
tapepe5165
tapepe5165
An article that I am very impressed with, I hope you continue to share more good and interesting articles like this. https://wordlehint.io
ตอบกลับ | 23 วันที่แล้ว 0
da Belin
da Belin
I would like to acknowledge you for all the wonderful details you provided in this post. https://retrobowlgame.net/
ตอบกลับ | 23 วันที่แล้ว 0
Muhammad Ali
Muhammad Ali
An individual's song is certainly impressive. You will have certain rather qualified musicians and artists. That i like everyone one of the best for results. 안전카지노 https://tirasadmin.org/
ตอบกลับ | 24 วันที่แล้ว 0
jack son
jack son
Fantastic Put up, I'm sure a giant believer through post feed-back concerning webpages towards allow the blog page consultants recognise that they’ve further a specific thing positive towards the web! ویزای عربستان برای شهروندان لتونی https://www.saudi-visa.org/fa/ویزای-عربستان-برای-شهروندان-لتونی
ตอบกลับ | 1 เดือนที่แล้ว 0
Muzammil Khatri
Muzammil Khatri
This kind of is a wonderful submit My partner and i noticed as a result of discuss that. It is just what I desired to find out desire inside upcoming you may keep on regarding revealing this kind of outstanding submit. <a href="https://www.mtpolicee.com/">먹튀검증</a>
ตอบกลับ | 1 เดือนที่แล้ว 0