ไม่จ่ายเจอหมายแน่ ! ผู้มีใบสั่งหากไม่ชำระค่าปรับ บช.น.จะออกหมายเรียก - หมายจับ

avatar writer
โดย : Ying
avatar writer22 มิ.ย. 2565 avatar writer55
ไม่จ่ายเจอหมายแน่ ! ผู้มีใบสั่งหากไม่ชำระค่าปรับ บช.น.จะออกหมายเรียก - หมายจับ

🚫 ค่าปรับที่ค้างคา รีบชำระมานะคนดี


ตำรวจนครบาลเอาจริงแล้วนะ ! ได้ใบสั่งแล้วไม่จ่าย ขั้นตอนเป็นยังไงมาดูกัน

😱 เตือนคนที่ได้ใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับ จะโดนใบเตือน 1 ครั้งแบบส่งทางไปรษณีย์ ต้องจ่ายค่าปรับใน 15 วัน 

👉🏻 ถ้ายังไม่จ่ายอีกก็จะส่งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่องดออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
      และ จะออกหมายเรียกให้มาจ่ายค่าปรับ เป็นใบเตือนครั้งที่ 2

👉🏻 และถ้าทั้ง 2 ครั้งยังไม่มาทางพนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขออนุมัติศาลในเขตพื้นที่เพื่อออก ‘หมายจับ’ ตามข้อหา
      ในใบสั่งและความผิดข้อหาตาม ม.155 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ม.141 ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดในใบสั่ง โดยไม่มีเหตุ
      อันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หลังจากจ่ายค่าปรับแล้วก็จะทำเรื่องถอนหมายจับดังกล่าว
      ออกจากระบบฮะ

✔️ เปย์เป้แนะนำว่า รีบเช็ก รีบจ่าย จะเป็นผลดีมากกว่านะฮะ เพราะการที่เรามาตามเรื่องทีหลังอาจจะส่งให้เราเสียเวลางาน
       เสียเวลาชีวิตมากขึ้นไปจากเดิมอีก สุดท้ายแล้วการปฏิบัติตามกฎจราจรจะเป็นการลดการเกิดความเสียหายที่ดีที่สุด
       ทั้งกับตัวเราและคนรอบข้างนะฮะ
       

📌 ที่มา : https://ppro.pro/3xGmjAK


รีบเช็ก รีบจ่าย รีบจบ  ❗ 

 

  • avatar writer
    โดย Ying
    ญ เอง
แสดงความคิดเห็น