เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน มอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี บุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษี

avatar writer
โดย : wacheese
หมดโปรโมชัน avatar writer10 ต.ค. 2566 - 30 ธ.ค. 2566avatar writer308
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน มอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี บุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษี

 

🪙

แฮปปี้เต็มสิบไม่มีหักกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน จากธนาคารออมสิน ผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยสูง บุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษี

 


 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน

 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ดอกเบี้ยสูง รับเต็มไม่เสียภาษี

 

ผลิตภัณฑ์เงินฝากจากธนาคารออมสิน "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน" เงินฝากระยะสั้น มอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80 % ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.11 % ต่อปี)

 

จุดเด่น เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน

 

1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80 % ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.11 % ต่อปี)

 

2. รับฝากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท

 

3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

 

4. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

 

5. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

 


 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

 

เงื่อนไขการถอน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน

 

1. ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้

 

2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก โดยจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 


 

ธนาคารออมสิน

 

ฝากเลยวันนี้ให้แฮปปี้ดีต่อใจ กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน จากธนาคารออมสิน เริ่มเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด 🗓️ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center 📞 1115 และติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook 👉🏼 GSB Society

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

แสดงความคิดเห็น