#เงินฝากเผื่อเรียก

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
ธนาคารออมสิน บริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จ่ายดอกเบี้ย สูงสุด 5% และไม่เสียภาษี ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เมื่อฝากครบ 2.5 ปี ยอดเงินฝากและดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก