เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ของธนาคารออมสิน จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5% !

avatar writer
โดย : Ying
avatar writer27 ก.ค. 2565 avatar writer419
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ของธนาคารออมสิน จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 5% !

 

ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากนานก็ยิ่งคุ้ม
👛


 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสิน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และไม่เสียภาษี  😃 

 

ออมสิน ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับ บริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดา ไม่หักภาษี และเมื่อครบระยะเวลาฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ 😘 

 

  • เงื่อนไขการฝาก

    - ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

    - เมื่อฝากครบ 2.5 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก
                 ที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

  • อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

    - เดือนที่  1 –  6 ร้อยละ  0.625  ต่อปี

    - เดือนที่  7 – 12 ร้อยละ  1.00   ต่อปี

    - เดือนที่ 13 – 18 ร้อยละ  1.25   ต่อปี

    - เดือนที่ 19 – 24 ร้อยละ  1.25   ต่อปี

    - เดือนที่ 25 – 30 ร้อยละ  5.00   ต่อปี

    - อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ  1.83  ต่อปี

       (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.15 ต่อปี)

  • เงื่อนไขการถอน

    ✅  ถอนเงินเท่าใดก็ได้

    ✅ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 2.5 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตาม
                      ระยะเวลาที่ฝากจริง

 

📌 แหล่งข้อมูลอ้างอิง >>> www.gsb.or.th

 


เงินฝากพิเศษออมสิน
เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
💗

  • avatar writer
    โดย Ying
    ฺ𝘉𝘰𝘰𝘬 • 𝘊𝘰𝘧𝘧𝘦𝘦 • 𝘞𝘢𝘭𝘬𝘪𝘯𝘨 • 𝘍𝘳𝘦𝘦𝘥𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨
แสดงความคิดเห็น