เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ได้ทั้งออมและคุ้มครองอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 20 เท่า สูงสุด 10,000,000 บาท

avatar writer
โดย : wacheese
หมดโปรโมชัน avatar writer15 มิ.ย. 2566 - 30 ธ.ค. 2566avatar writer1.5 K
เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ได้ทั้งออมและคุ้มครองอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 20 เท่า สูงสุด 10,000,000 บาท

 

💰

อยากออมเงินที่ได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ย ต้อง "เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life" จากธนาคารออมสิน ที่ให้การออมเงินเป็นมากกว่าการออมทั่วไป เพราะได้ทั้งออมและความคุ้มครองอุบัติเหตุ แต่ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่ม แถมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20 เท่าของยอดเงินฝากด้วย 

 


 

| เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ได้ทั้งออม และความคุ้มครองอุบัติเหตุ |

 

เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life ผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบใหม่จากธนาคารออมสิน ที่ได้ทั้งออม และความคุ้มครองอุบัติเหตุ แถมรับความคุ้มครอง ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน โดยให้วงเงินความคุ้มครอง 20 เท่าของยอดจำนวนเงินฝาก สูงสุด 10,000,000 บาทต่อราย ที่สำคัญดอกเบี้ยรับเต็ม และไม่ต้องเสียภาษี

 

เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

 

| รายละเอียด เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

 

1. ผู้มีสิทธิเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 69 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

 

2. ระยะเวลาการเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66

 

3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

 

4. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

 

5. อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี

 

6. ฝากเงิน/ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้ ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ให้บริการ

 

7. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

 

 


 

เงินฝากเผื่อเรียก

 

| วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

 

1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย โดยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2 ของบริษัทฯ

 

2. จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุ 💰 แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

 


 

ธนาคารออมสิน

 

| เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

 

1. ความคุ้มครองจะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life

 

2. ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life 🗓️ ครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี หรือเมื่อปิดบัญชี หรือเมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยความคุ้มครองจะสิ้นสุดในวันเกิด ณ เวลา 24.00 น. หรือ เมื่อธนาคาร/บริษัทฯ ยกเลิกความคุ้มครอง

 

3. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป ตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย

 

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

 

4. ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน โดยผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกัน รับประกันโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life เริ่มเปิดบัญชีได้ตั้งแต่ 🗓️ วันที่ 15 มิ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👉🏼 คลิก หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center 📞 1115 และติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook : GSB Society

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แสดงความคิดเห็น