กิจกรรมพิเศษ " Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี " แจกทริปไปเที่ยว ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย ฟรีตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 5 รางวัล

avatar writer
โดย : Punpro
avatar writer20 ก.ย. 2566 avatar writer484
กิจกรรมพิเศษ " Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี " แจกทริปไปเที่ยว ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย ฟรีตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 5 รางวัล

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม " Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี " ชวนเที่ยววิถีชุมชนแบบฟรีๆ ที่ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย

 

 1. กิ๊บ เจอนี่ มา - KIBjourney
 2. Apita Pinpan
 3. Piyatas Wangaun
 4. Naravit Kusolsuk
 5. Warunee Junsudcha

ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน จะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยการส่งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ร่วมทริป 1 คน พร้อมเบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ มาที่ E-Mail: [email protected] ด้วยหัวข้อ " ยืนยันสิทธิ์ผู้โชคดี กิจกรรม Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี "

 


 

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล กิจกรรม " Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี " ชวนเที่ยววิถีชุมชนแบบฟรีๆ ที่ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย

 

 1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องโพสต์ภาพถ่ายหรือ VDO ที่แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้คอนเซปต์ “เที่ยวดี กรีนดี” พร้อมเขียนบรรยายความประทับใจ และติดแฮชแท็ก #PunproxAirAsia #เที่ยวดีกรีนดี #ปันโปร  และ Mention @Punpromotion พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และโพสต์ลงบน Social Media ของตนเอง เช่น Facebook,  Instagram หรือ TikTok ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแคปหน้าจอโพสต์ดังกล่าวในข้อ 1 และนำมาโพสต์ลงในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ของกิจกรรม “ Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี” ใน Facebook : ปันโปร - Punpromotion เท่านั้น

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกด Like และ Share โพสต์กิจกรรมใน Facebook : ปันโปร - Punpromotion " แจกทริปไปเที่ยว ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย ฟรีตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 5 รางวัล " พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #PunproxAirAsia #เที่ยวดีกรีนดี #ปันโปร

 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566

 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำถูกต้องตามกฏกติกาในการร่วมกิจกรรมทุกข้อ 

 6. หากผู้ที่ได้รับรางวัลท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัลทันที (หากได้ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ถือเป็นโมฆะ และจะให้สิทธ์ผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไป)

 7. ประกาศรางวัลภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ " แจกทริปไปเที่ยว ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย ฟรีตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 5 รางวัล " ใน Facebook : ปันโปร - Punpromotion และในเว็ปไซต์ปันโปร www.punpro.com

 8. ภายหลังจากประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน จะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยการส่งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ร่วมทริป 1 คน พร้อมเบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ มาที่ E-Mail: [email protected] ด้วยหัวข้อ " ยืนยันสิทธิ์ผู้โชคดี กิจกรรม Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี " ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมทริป Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี ที่ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย จะต้องโพสต์ภาพถ่ายหรือ VDO ที่แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวชุมชนดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย ภายใต้คอนเซปต์ เที่ยวดี กรีนดี พร้อมเขียนบรรยายความประทับใจ ติดแฮชแท็ก #PunproxAirAsia #เที่ยวดีกรีนดี #ปันโปร พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และโพสต์ลงบน Social Media ของตนเอง เช่น Facebook,  Instagram หรือ TikTok ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 

 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ หรือข้อมูลในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือทำกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ได้

 11. เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ มีแนวคิดที่น่าสนใจ มีความคิดที่สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน และใช้ภาษาที่สละสลวยเข้าใจง่าย

 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงราย ให้กับผู้รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ ตั๋วเครื่องบิน 2 ใบ เท่านั้น และทริปกิจกรรมชุมชน Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี ที่ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย 2 วัน 1 คืน ให้กับผู้รับรางวัล 1 ท่าน ต่อทริป จำนวน 2 สิทธิ์เท่านั้น เดินทางวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566

 13. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

 14. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล

 15. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร รวมถึงค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินด้วยตนเอง มูลค่า 465.70 บาท / 1 ท่าน

 16. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามช่วงเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามเงื่อนไขของรางวัลและสายการบินไทยแอร์เอเชีย

 17. ทางบริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

 18. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้ หากทีมงานพบว่ามีการกระทำโดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย ทางบริษัทสามารถเรียกคืนรางวัลได้ในทุกกรณี

 19. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 20. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


ของรางวัลทั้งหมด

 

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-เชียงราย สายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (รวมทั้งหมด 10 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท (รวมมูลค่า 100,000 บาท)

 • ทริปกิจกรรมชุมชน Punpro x AirAsia เที่ยวดี กรีนดี ที่ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย 2 วัน 1 คืน รวม 5 รางวัล รางวัลละ 2 คน (รวมทั้งหมด 10 คน) มูลค่ารางวัลละ 11,000 บาท (รวมมูลค่า 55,000 บาท) เดินทางวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566

 • ของรางวัลทั้งหมดมูลค่ารวม 155,000 บาท

 • ไม่รวมค่าภาษีสนามบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Page : ปันโปร - Punpromotion หรือ LINE OA: @punpromotion

 • avatar writer
  โดย Punpro
แสดงความคิดเห็น