ธ.ก.ส. เปิดมาตรการพักชำระหนี้ ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer10 ต.ค. 2566 avatar writer83
ธ.ก.ส. เปิดมาตรการพักชำระหนี้ ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

 

🌾

ข่าวดี สำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้แล้ววันนี้

 


 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ มาตรการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile หรือขอรับคำแนะนำที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 🗓️ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม มาตรการพักชำระหนี้ 

 

1. เป็นลูกหนี้รายคน (เกษตรกรและบุคคล)

 

2. มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 ไม่เกิน 300,000 บาท

 

3. มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และหนี้ NPL)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

1. แสดงความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

 

2. กรณีได้รับสิทธิ์ ธ.ก.ส. จะแจ้งนัดหมายเลขผู้แสดงความประสงค์ เพื่อทำข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงินต่อไป

 

 


 

เงื่อนไข มาตรการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. 

 

1. ประเภทสัญญาเงินกู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการ

  • สัญญาเงินกู้ตามโครงการนโยบายรัฐ / สัญญาเงินกู้ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนธนาคาร
  • สัญญาเงินกู้ตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด เช่น OD, P/N, สัญญาเงินกู้ตาม ฉ.35
  • สัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือ หรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น

 

2. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

📱 แอปพลิเคชัน BAAC Mobile

 

ผู้สนใจสามารถขอรับคำแนะนำได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📞 Call Center 02-555-0555

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

แสดงความคิดเห็น