ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 งวดแรก 24 พ.ย. 65 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer23 พ.ย. 2565 avatar writer25.7 K
ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 งวดแรก 24 พ.ย. 65 นี้

 

🌾

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว ปี 65/66 งวดแรก หลังจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 โดยจะเริ่มโอนงวดแรกในวันที่ 24 พ.ย. 65 เป็นต้นไป

 


 

ธ.ก.ส.

 

| เช็ก! ประกันรายได้ข้าว ปี 65 ได้เท่าไร โอนวันไหน | 

 

สำหรับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 กำหนดราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค. 65 และพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวดจนจบโครงการ โดยจะเริ่มโอนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง ซึ่งจะรวมถึงเงินช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ ธ.ก.ส. อาจใช้ระยะเวลาดำเนินการโอนเงินภายใน 3 วัน ซึ่งทำให้เกษตรกรบางรายอาจได้เงินงวดแรก ในวันที่ 27 พ.ย. 65 นี้

 

| เช็ก! ประกันรายได้ข้าว ได้เท่าไร

 

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 


 

ประกันรายได้ข้าว

 

| เช็ก! ขั้นตอนการตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐ ที่นี่ chongkho.inbaac.com

 

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดค้นหา

 

3. จากนั้นระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน

 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล "โอนเงินเรียบร้อย"
 • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน จะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ เพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

 


 

| เช็ก! งวดโอน ประกันรายได้ข้าว

 

 • งวดที่ 1 โอนวันที่ 24 พ.ย. 65 (ย้อนหลังไปถึงวันที่ 15 ต.ค. 65) 
 • งวดที่ 2 คาดโอนวันที่ 29 พ.ย. 65
 • งวดที่ 3 คาดโอนวันที่ 6 ธ.ค. 65
 • งวดที่ 4 คาดโอนวันที่ 13 ธ.ค. 65

 

โดยพิจารณางวดโอนถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวด จนจบโครงการ

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น