#ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปันโปร PUNPRO ที่ 1 ด้านโปรโมชัน อัปเดตและติดตามทุกเรื่องราวโปรโมชัน
ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว โดยจะเริ่มโอนในวันที่ 24 พ.ย. 65 เป็นต้นไป รวมถึงเงินช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท
สินเชื่อฉุกเฉิน ถือเป็นความจำเป็นของหลายคนในช่วงเวลานี้ เพราะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ซึ่งเงินกู้นี้จะช่วยให้มีเงินสำหรับใช้จ่ายที่จำเป็นได้มากขึ้น ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.1% ต่อเดือน ลงทะเบียนรับ
แจกเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มเกษตรกร เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้วจะได้รับคนละ 15,000 บาท (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป