ฟรี ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer3 ต.ค. 2566 avatar writer341
ฟรี ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์

 

ต้อนรับเดือน ต.ค. เดือนที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยให้วันที่ 7 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันมะเร็งเต้านมโลก (World Breast Cancer Day) ซึ่งจากสถิติทั้งในไทยและทั่วโลก โรคมะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ของมะเร็งที่เกิดกับผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงโสดหรือแต่งงานมีลูกหลังอายุ 35 ปี

 


 

มะเร็งเต้านม

 

ฟรี ตรวจมะเร็งเต้านม กับมูลนิธิกาญจนบารมี ตลอดเดือน ต.ค. 66

 

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งโครงการ "ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านม" เพื่อให้บริการตรวจมะเร็งเต้านม สำหรับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยมีการจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ของมูลนิธิกาญจนบารมีไปให้บริการในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของกทม. ตลอดเดือน ต.ค. 66 นี้ ที่สำคัญเปิดให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

จำกัดจำนวน 200 คนต่อจุดบริการต่อวัน

 

5 การให้บริการ ตรวจมะเร็งเต้านม

 

1. คัดกรองค้นหาปัจจัยเสี่ยง

 

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

 

3. สอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 

4. ให้คำปรึกษาและตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

5. ผู้ที่แพทย์พิจารณาว่ามีความเสี่ยง จะได้รับการตรวจเอกซ์เรย์เต้านม ด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) และอัลตราซาวด์ (Ultrasound) 

 


 

วันและเวลาให้บริการ ตรวจมะเร็งเต้านม

 

1. วันที่ 2-6 ต.ค. 66 ให้บริการ ณ เขตต่าง ๆ ของกทม.

  • เข้ารับบริการแบบ Walk-in ที่จุดบริการ
  • เวลาลงทะเบียนรับบริการ 08.30-15.00 น.
  • เวลาให้บริการ 08.30-16.00 น.

 

ตรวจมะเร็งเต้านม

 


 

2. วันที่ 10-13 ต.ค. 66 ให้บริการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

  • เปิดให้บริการเฉพาะผู้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์เท่านั้น
  • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ มูลนิธิกาญจนบารมี 👉🏻 คลิก

 

3. วันที่ 16-27 ต.ค. 66 ให้บริการ ณ เขตต่าง ๆ ของกทม.

  • เข้ารับบริการแบบ Walk-in ที่จุดบริการ
  • เวลาลงทะเบียนรับบริการ 08.30-15.00 น.
  • เวลาให้บริการ 08.30-16.00 น.

 

 


 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิกาญจนบารมี โทรศัพท์ 02-591-8185-86 หรือกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย โทรศัพท์ 02-203-2863 ในวันและเวลาราชการ

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง มูลนิธิกาญจนบารมี

 

แสดงความคิดเห็น