ฟรี! ถุงยางอนามัย ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สูงสุดคนละ 520 ชิ้น เริ่ม 1 ก.พ. 66 นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer23 ม.ค. 2566 avatar writer82
ฟรี! ถุงยางอนามัย ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สูงสุดคนละ 520 ชิ้น เริ่ม 1 ก.พ. 66 นี้

 

🍌

ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และใช้สำหรับป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ทั้งโรคซิฟิลิส โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี หนองใน หนองในเทียม หรือเอดส์ โดยการกระจายถุงยางอนามัยภายใต้สิทธิบัตรทอง จะเป็นการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นวิถีชีวิต สำหรับป้องกันโรคและดูแลสุขภาพที่ดี

 


 

สิทธิบัตรทอง

 

| สปสช. แจก ถุงยางอนามัย ฟรี ภายใต้ สิทธิบัตรทอง 30 บาท |

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้บรรจุบริการถุงยางอนามัย เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง 30 บาท มาอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา สปสช. ได้ปรับวิธีบริหารจัดการโดยแยกงบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัย สำหรับบริการวางแผนครอบครัวออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว พร้อมให้รวมจัดซื้อถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง ภายใต้งบประมาณดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อกระจายให้แก่หน่วยบริการทั้งประเทศ เพิ่มการเข้าถึงบริการถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึง และเพียงพอ

 

| เช็ก! ไซส์ ถุงยางอนามัย ภายใต้ สิทธิบัตรทอง

 

  • ถุงยางอนามัย ขนาด 49 มม.
  • ถุงยางอนามัย ขนาด 52 มม.
  • ถุงยางอนามัย ขนาด 54 มม.
  • ถุงยางอนามัย ขนาด 56 มม.

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดินหน้าสนับสนุนบริการถุงยางอนามัยต่อเนื่อง เบื้องต้นได้เตรียมถุงยางอนามัย จำนวน 94,566,600 ชิ้น และสารหล่อลื่น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

 

" ผู้มีสิทธิจะได้รับถุงยางอนามัย ครั้งละ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์
ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 เป็นต้นไป"

 


 

ถุงยางอนามัย

 

| เช็ก! เงื่อนไขขอรับบริการ ถุงยางอนามัย

 

ผู้มีสิทธิจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" แต่ในกรณีผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน รับบริการถุงยางอนามัยได้ที่หน่วยบริการโดยตรง

  • หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ
  • หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • ร้านยา
  • คลินิกชุมชนอบอุ่น

 

สปสช. ยังเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท ในการรับถุงยางอนามัย จึงได้ร่วมกับหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการถุงยางอนามัย ผ่านตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ ซึ่งจะนำไปติดตั้งนอกหน่วยบริการหรือในชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปรับบริการถุงยางอนามัยที่หน่วยบริการ

 

" นำร่องติดตั้งตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ 3 จุด ในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
กำหนดดีเดย์เริ่มให้บริการวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ก.พ. 66 นี้ "

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางออนไลน์ที่ LINE สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก LINE และ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ facebook.com/NHSO.Thailand

แสดงความคิดเห็น