นับถอยหลัง! สมัครสอบ ก.พ. 66 ทั้งระบบ e-Exam และ Paper & Pencil เริ่ม 30 ม.ค. นี้

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer27 ม.ค. 2566 avatar writer163
นับถอยหลัง! สมัครสอบ ก.พ. 66 ทั้งระบบ e-Exam และ Paper & Pencil เริ่ม 30 ม.ค. นี้

 

✏️

หลังจากสำนักงาน ก.พ. ได้เปิดระบบ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัคร สอบ ก.พ. 66 ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดเผยกำหนดการการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) เช็กรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


 

ก.พ. 66

 

| เช็ก! สมัครสอบ ก.พ. 66 ทั้งระบบ e-Exam และ Paper & Pencil |

 

สำนักงาน ก.พ. แจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 หรือ ก.พ. 66 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) โดยมีเงื่อนไขการสมัครสอบภาค ก ปี 2566 คือ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil

 

สอบ ก.พ.

 

| เช็ก! ก่อนสมัครสอบ ก.พ. 66 ระบบ e-Exam

 

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 หรือ e-Exam เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 186,158 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

 

" กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 ก.พ. 66 ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ "

 

สามารถอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 👉🏼 job3.ocsc.go.th หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

 

โดยผู้สนใจสามารถ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ม.ค. 66 ทางเว็บไซต์ ✏️ job3.ocsc.go.th

 


 

ก.พ.

 

| เช็ก! ก่อนสมัครสอบ ก.พ. 66 ระบบ Paper & Pencil

 

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 หรือ Paper&Pencil เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 333,500 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

 

" กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 ก.พ. 66 ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ "

 

สามารถอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 👉🏼 job3.ocsc.go.th หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

 

โดยผู้สนใจสามารถ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ม.ค. 66 ทางเว็บไซต์ ✏️ job3.ocsc.go.th

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง สำนักงาน ก.พ.

แสดงความคิดเห็น