ฟรี! วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึง 12 ปี

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer19 พ.ค. 2566 avatar writer362
ฟรี! วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึง 12 ปี

 

💉

รู้หรือไม่? เด็กก็สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้นะ ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 18 ปี ฉีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะเดือน พ.ค. 66 นี้เท่านั้น

 


 

วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก

 

| วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 18 ปี สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน สำหรับวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น. และวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

โดยต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า ด้วยการสแกน QR Code หรือคลิก 👉🏼 ที่นี่

 

| วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก ที่ให้บริการ

 

💉 ฝาสีแดง

 • สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี
 • ควรฉีด 3 เข็ม
 • ฉีดเข็มแรกและเข็มสอง ห่างกัน 1 เดือน
 • เข็มสาม ห่างจากเข็มสอง 2 เดือน

 

💉 ฝาสีส้ม

 • สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
 • ฉีดเข็มแรกและเข็มสองห่างกัน 2 เดือน
 • เข็มสาม (เข็มกระตุ้น) 1 ครั้ง ห่างจากเข็มสอง 3-6 เดือน

 

💉 ฝาสีม่วง

 • สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี
 • ฉีดเข็มแรกและเข็มสองห่างกัน 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน เข็มสาม (เข็มกระตุ้น) 1 ครั้ง
 • วัคซีนโมเดอร์นา ไบวาเลนท์ ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

📍 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

 

| เงื่อนไขการให้บริการ วัคซีนโควิด-19

 

1. วันนัดที่ต้องการจองฉีดวัคซีน จะเลือกได้จากวันและเวลาที่ยังมีคิวว่างเท่านั้น

 

2. แสดงตัวที่จุดลงทะเบียน ตามวันและเวลาที่เลือกไว้ โดยต้องมาถึงก่อนเวลาที่เลือกไว้ 30 นาที

 

3. นำหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ที่จะรับวัคซีนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน (บัตรประชาชนตัวจริง, สูติบัตร หรือ Passport)

 

4. กรณีผู้ปกครองไม่ได้พามาด้วยตนเอง ต้องเซ็นใบยินยอมล่วงหน้า พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเซ็นรับรองสำเนามาด้วย

 

5. การจองนัดสำเร็จไม่ได้หมายความว่า จะได้ฉีดวัคซีนแน่นอน แต่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ วันที่รับวัคซีนอีกครั้งว่า ผู้ที่มาแสดงตัวอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถรับวัคซีนได้หรือไม่

 

6. สามารถตรวจสอบวันนัดที่ได้นัดไปแล้วผ่านเว็บไซต์ 👉🏼 คลิก หรือ QR Code ที่ได้หลังลงทะเบียน หรือหากต้องการเปลี่ยนวันนัดต้องลงทะเบียนใหม่

 

7. วัคซีนที่ให้บริการเป็นวัคซีน Pfizer เท่านั้น

 

💉 บทความที่เกี่ยวข้อง

 • ฟรี! เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna Bivalent ถึง มิ.ย. 66 คลิก
 • ฟรี! ICONSIAM เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna Bivalent เดือน พ.ค. 66 นี้ คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

แสดงความคิดเห็น