เช็ก ! มาตรการช่วงสงกรานต์ 2566 มีอะไรที่ควร - ไม่ควรทำบ้าง มาดูกัน !

avatar writer
โดย : imnat
avatar writer7 เม.ย. 2566 avatar writer5.0 K
เช็ก ! มาตรการช่วงสงกรานต์ 2566 มีอะไรที่ควร - ไม่ควรทำบ้าง มาดูกัน !

 

วันสงกรานต์ที่ทุกคนรอคอยกำลังจะใกล้เข้ามา

ได้เวลาเช็กมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้กัน !

 


 

💭 ไหน มีใครคิดถึงบรรยากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนทางเรากันบ้าง ?  ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ในบ้านเราเป็นอีกหนึ่ง เทศกาลไฮไลต์แห่งปี  ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างรอคอยที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ่ำกันสักครั้ง 💧

 

แต่ใดใดก็ตาม เทศกาลสงกรานต์ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ มีแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุ และการทำผิดกฎจราจรในระดับที่สูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเรา รวมไปถึงคนอื่น ๆ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ออกมา นอกจากนี้ทางพื้นที่กรุงเทพมหานครเอง ก็ได้ออกมาตรการสงกรานต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละมาตรการ มีอะไรที่พวกเราต้องรู้กันบ้าง มาเช็กกันเลย !

 


 

🚨 เช็กมาตรการสงกรานต์ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

 

 • ขอความร่วมมือ จัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีไทย  ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ห้าม เช่น วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, สวนสาธารณะของทางราชการ, รัฐวิสาหกิจ , บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถ ท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสารสาธารณะ
 • ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนด ซึ่งให้ขายได้ในเวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น
 • ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ห้าม ขับขี่รถในขณะเมาสุรา
 • ห้าม โป๊เปลือยในพื้นที่สาธารณะ
 • ห้าม บรรทุกโดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่กำหนด
 • ห้าม เปิดเครื่องเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
 • งดเล่นแป้ง และปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

   

 

โดยกำชับให้ประชาชน และผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ใน 50 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

🚨 เช็กมาตรการสงกรานต์บังคับใช้ ทั่วประเทศ

 

 • ให้ทุกหน่วยระดม กวาดล้างจับกุมและเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง ทั้งในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น (4-10 เม.ย.66) ช่วง 7 วัน ควบคุมเข้มข้น (11-17 เม.ย.66) และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น (18-24 เม.ย.66)  ตามแนวทางมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด

 • เร่งรัดกวดขันตรวจสอบการกระทำความผิดทุกช่องทาง และเพิ่มความเข้มในการระดมกวาดล้างจับกุม ทั้ง ONLINE เช่น คลิปการแข่งรถ, การขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย, ร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ และ ON GROUND  เพิ่มความเข้มออกกวดขันตรวจตราแหล่งมั่วสุม จุดนัดหมาย สถานศึกษา ร้านจำหน่ายอะไหล่ ร้านซ่อมรถ ร้านดัดแปลงสภาพรถ ร้านแต่งซิ่ง โรงงานและร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนเส้นทาง ถนนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ฯลฯ

  ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวการ และสอบสวนขยายผลไปยังผู้สนับสนุน เช่น ผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง ยุยงส่งเสริม สนับสนุนการแข่งรถในทาง Admin page และกองเชียร์ กรณีสืบทราบหรือพบเห็นการรวมกลุ่มเพื่อแข่งรถในทาง ให้ สน./สภ. บูรณาการกำลังทุกฝ่ายให้ยุติกิจกรรมพร้อมติดตามจับกุมให้ได้โดยเร็ว

 • กรณีมีการชักชวนรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถในทาง หรือออกทริปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ตร. กำหนด ตั้งแต่พื้นที่ต้นทาง พื้นที่กลางทาง จนถึงพื้นที่ปลายทาง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจร ตรวจสอบและป้องปรามให้ครอบคลุม

  และให้หน่วยพื้นที่ต้นทางประชาสัมพันธ์กับ Admin Page ให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่พักอยู่ริมทาง และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ หากมีการรวมกลุ่มออกทริปท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้ว ให้ สน./สภ. ยุติกิจกรรมหรือติดตามจับกุมให้ได้โดยเร็ว หากเกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ ให้บูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 • ให้ความสำคัญการรับแจ้งเหตุและร้องเรียนในทุกช่องทาง โดยให้ กก.สส.บก.น./ภ.จว. ร่วมกับงานสืบสวนของ สน./สภ. เร่งรัดตรวจสอบและดำเนินการ เน้นการสืบสวนหลังเกิดเหตุให้ได้ตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทุกราย เพื่อป้องปรามไม่ให้กลับมากระทำความผิดอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับแจ้งเหตุทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสอบทุกเหตุ แล้วรายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ

  พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการแสวงหาข้อมูลและเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่และช่องทางอื่น ๆ ทุกช่องทาง และสืบสวนสอบสวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยละเอียดทุกกรณี

 • ในห้วงที่ผ่านมา พบว่าสถิติการรับแจ้งเหตุฯ ของบางหน่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น ได้กำชับให้หน่วยทุกระดับ นำข้อมูลการรับแจ้งเหตุของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, 1599 และข้อมูลในระบบ CRIMES มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามเหตุให้เท่าทันต่อสถานการณ์ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสืบสวนจับกุมให้ได้ทุกราย

 • ให้ผู้บังคับบัญชา สุ่มตรวจและทดสอบการปฏิบัติ กรณีเมื่อได้รับแจ้งเหตุแข่งรถในทาง ผ่านระบบการรับแจ้งเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และช่องทางอื่น ๆ เพื่อทดสอบการดำเนินการทั้งระบบ เช่น การรับแจ้งและประสานงาน การเดินทางไปที่เกิดเหตุ การเข้าระงับเหตุและดำเนินคดี การรายงานผลการปฏิบัติ เพื่อกระตุ้น แก้ไขปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

 • ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบ กรณีผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสที่สามารถนำไปสู่การจับกุมความผิดแข่งรถในทาง จะได้รับค่าตอบแทน รายละ 3,000 บาท โดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, สายด่วน 1599 และ ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือใครไปพบเจอเหตุอะไรที่น่าสงสัย และคาดว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเราและบุคคลอื่น ๆ ก็สามารถแจ้งเหตุไปที่ช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านบนนี้กันได้เลย 🧡 

 


แหล่งข้อมูลอ้างอิง : workpointtoday และ bangkokbiznews

 • avatar writer
  โดย imnat
  เสพติดการอ่าน & ดูหนัง ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำตามความฝันให้สำเร็จ :)
แสดงความคิดเห็น