ลุ้น! เงินรางวัล 5,600 บาท กับแคมเปญ Taiwan the Lucky Land ประเทศไต้หวัน

avatar writer
โดย : wacheese
avatar writer27 เม.ย. 2566 avatar writer2.4 K
ลุ้น! เงินรางวัล 5,600 บาท กับแคมเปญ Taiwan the Lucky Land ประเทศไต้หวัน

 

🇹🇼

ใครกำลังจะเดินทางไปประเทศไต้หวันฟังทางนี้ เพราะมีแคมเปญดี ๆ ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล มูลค่า 5,600 บาท มาฝาก กับแคมเปญ Taiwan the Lucky Land โดยการท่องเที่ยว ประเทศไต้หวัน

 


 

| ไต้หวัน จัดแคมเปญ Taiwan the Lucky Land |

 

การท่องเที่ยว ประเทศไต้หวัน จัดแคมเปญ Taiwan the Lucky Land เที่ยวไต้หวันลุ้นรับโชค สุ่มแจกคูปองมูลค่ากว่า 5,000 NTD คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,600 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่ไต้หวันด้วยตนเอง เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

 

Taiwan the Lucky Land

 

| คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม แคมเปญ Taiwan the Lucky Land

 

1. ต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ

 

2. ไม่ได้เป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไต้หวัน

 

3. เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไต้หวันด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ใช่เดินทางแบบกลุ่มทัวร์

 

4. ระยะเวลาการพำนักในไต้หวัน ประมาณ 3-90 วัน

 

| ระยะเวลากิจกรรม แคมเปญ Taiwan the Lucky Land

 

1. ระยะเวลากิจกรรม จะนับจากช่วงเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน (UTC/GMT +08:00)

 

2. ระยะเวลากิจกรรม จะเริ่มตั้งแต่เที่ยวบินที่เดินทางถึงไต้หวัน วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 68

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 


 

แคมเปญ Taiwan the Lucky Land

 

| ขั้นตอนการลงทะเบียน แคมเปญ Taiwan the Lucky Land

 

ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 1-7 วัน ก่อนเดินทางมาไต้หวัน โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 👉🏼 5000.taiwan.net.tw เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว

 

1. ชื่อ-นามสกุล

 

2. สัญชาติ

 

3. เลขหนังสือเดินทาง

 

4. เที่ยวบิน วันที่เข้าและออกจากไต้หวัน

 

5. ที่อยู่อีเมล

 

โดยสามารถเลือกวิธีการรับเงินสนับสนุนในกรณีที่เป็นผู้โชคดี โดยจะมีการเลือกรับเป็น บัตรแทนเงินสด มูลค่า 5,000 NTD (EasyCard/iPASS card) หรือเลือกเป็นคูปองโรงแรมเท่านั้น ระยะเวลาการใช้ 90 วัน หลังจากที่ออกบัตรหรือคูปอง

 

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะส่ง QR code สำหรับลุ้นรับเงินรางวัล ไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ 👉🏼 ตัวอย่างการนับเวลาลงทะเบียนล่วงหน้า หากเที่ยวบินเดินทางถึงไต้หวัน วันที่ 1 มิ.ย. เวลา 23.59 น. สามารถลงทะเบียนสำหรับการจับรางวัลเป็นผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. จนถึงวันที่ 30 พ.ค. เวลา 23.59.59 น.

 

| ขั้นตอนการลุ้นรางวัล แคมเปญ Taiwan the Lucky Land

 

เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน สามารถใช้ QR code ที่ได้รับจากระบบ เพื่อนำไปจับรางวัลได้ที่บริเวณบูธจัดกิจกรรม บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าภาย ในวันที่เดินทางไปถึง โดยสามารถเข้าร่วมจับรางวัลได้ที่

 

✈️ ท่าอากาศยานเถาหยวน (อาคารผู้โดยสาร 1 และ 2)

 

✈️ ท่าอากาศยานไทเปซงซาน

 

✈️ ท่าอากาศยานไถจง

 

✈️ ท่าอากาศยานเกาสง

 

| ขั้นตอนการแลกรางวัล แคมเปญ Taiwan the Lucky Land

 

หากเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล ต้องแสดงหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรับรางวัล โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 

1. ตราประทับเข้าเมือง

 

2. บอร์ดดิ้งพาส (boarding pass)

 

3. ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) ทั้งขาไป-ขากลับ ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณบูธจับรางวัล

 

4. เซ็นเอกสารรับรองการรับเงินรางวัล รูปแบบของการรับเงินรางวัลจะเป็นไปตามที่ได้เลือกตอนลงทะเบียนในระบบ ⚠️ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับเงินรางวัลได้

 

5. สามารถรับเงินรางวัลได้เฉพาะภายในวันที่เดินทางมาถึงไต้หวันเท่านั้น

 


 

ไต้หวัน

 

| เงินรางวัล แคมเปญ Taiwan the Lucky Land

 

เงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์ไต้หวัน จะแจกในรูปแบบของบัตรแทนเงินสด pre-paid card หรือ คูปองโรงแรมเท่านั้น และมีระยะเวลาการใช้ 90 วันหลังจากที่ออกบัตรหรือคูปอง

 

เลือกรางวัลได้เพียง 1 อย่างเท่านั้น

 

🎫 รางวัลในรูปแบบบัตรแทนเงินสด pre-paid card

 

1. บัตรนี้สามารถใช้ซื้อของในร้านที่ร่วมโครงการ โดยจำกัดยอดซื้อในแต่ละครั้งไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์ไต้หวัน และไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อวัน

 

2. ผู้โชคดีสามารถเลือกรับบัตรแทนเงินสด pre-paid card เป็น EasyCard หรือ iPASS card

 

3. รายละเอียดของบัตร

 

🎫 สำหรับผู้ที่เลือกรับคูปองโรงแรมจะได้ คูปอง 5 ใบ แต่ละใบมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และคูปองสามารถใช้ได้ในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะต้องเป็นโรงแรมที่ถูกกฏหมาย สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw 

 

🎫 เมื่อลงทะเบียนเพื่อจับรางวัล ผู้สมัครมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นจริงของข้อมูล ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดใด ๆ บุคคลใดก็ตามที่พบว่าเป็นการยักยอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ จะต้องรับผิดและรับผิดชอบตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

อ่านรายละเอียดแคมเปญ Taiwan the Lucky Land เพิ่มเติมได้ที่นี่ 👉🏼 คลิก 

 

🇹🇼 บทความที่เกี่ยวข้อง

  • รวมแบบฟอร์มใบตม. 10 ประเทศฮิต ที่คนไทยสายเที่ยวต้องรู้!! คลิก
  • รวม บริการฟรีในสนามบิน ที่สายเที่ยวทุกคนควรรู้ ! คลิก

 

🔗 ข้อมูลอ้างอิง Taiwan Tourism Bureau TH

 
แสดงความคิดเห็น